Štúdium

Vzdelávanie na Novom Zélande sa zameriava hlavne na individuálnu podporu každého študenta v triedach s malým počtom študentov. Ak porovnáme štúdium so vzdelávaním v iných krajinách, študenti na Novom Zélande dostávajú oveľa viac. Všetci študenti sú braní ako individuálne osoby, no sú podporovaní v tom, aby sa učili jeden od druhého.

Nový Zéland je mix kultúr a zvykov z rôznych kútov sveta (Māori, Pakeha (potomkovia Európanov), ľudia z Ázie a Pacifiku, Latinskej Ameriky či Afriky), čo z neho robí jedinečné miesto na zemi, kde sa všetci cítia ako doma.

Štúdium na Novom Zélande ti dá možnosti spoznať tento vzdialený kút našej planéty a využiť možnosti a potenciál, ktorý svojim návštevníkom a študentom ponúka.

Chceš zdokonaliť svoju angličtinu?

Chceš študovať na univerzite?

Chceš na Novom Zélenade žiť?

———–

Radi ti pomôžeme.

Kontaktuj nás!

Naše služby sú úplne zadarmo! Platia nás školy, ktorých kurzy ponúkame, teda pre Vás to neznamená žiadne poplatky navyše!

Pomoc, podporu či rady od nás dostanete úplne zadarmo!

 

Štruktúra štúdia na Novom Zélande

V porovnaní so štruktúrou štúdia na Slovensku, štúdium na Novom Zélande má svoje odlišnosti.

Ako a čo môžem študovať?

Štúdium na Novom Zélande je zložené z veľkého množstva kurzov, ktoré poskytuje 8 univerzít, 25 polytechnických a technických vzdelávacích inštitúcií a asi 440 stredných škôl. Veková hranica pre štúdium na Novom Zélande neexistuje. Jediné obmedzenie spojené s vekom predstavuje ponuka kurzov na stredných školách, a to pre 9 až 13 ročných študentov.

 

 

Študovať môžete dvomi spôsobmi: full-time štúdium alebo part-time štúdium.

 

Full-time štúdium

Pri prezenčnej forme štúdia je potrebné, aby študent:

 • navštevoval súkromné vzdelávacie zariadenia (private training establishment  (PTE)) po dobu najmenej 20 hod. týždenne
 • študovať aspoň tri materiály alebo rovnocenné množstvo iných podkladov, každý semester na terciárnej inštitúcii inej ako PTE
 • navštevovať základné alebo stredné školy najmenej po dobu jedného školského roka.

 

Part-time štúdium

Part-time štúdium v porovnaní s full-time štúdiom, zaberá menšie množstvo hodín, alebo štúdium menšieho množstva materiálov ako pri dennej full-time forme štúdia.

Ak chcete absolvovať part-time štúdium a máte New Zealand visitor visa alebo pracovné vízum, budete musieť žiadať o zmenu podmienok pre umožnenie štúdia. Je to možné, ak:

 • váš zamestnávateľ autorizuje váš kurz štúdia či odbornej prípravy, alebo
 • budete študovať jeden alebo viac kurzov, ktorých dĺžka štúdia nepresiahne tri mesiace

Ak chcete žiadať o zmenu podmienok, je potrebné vyplniť formulár Žiadosť o zmenu, poväčšine dokončiť aktuálny kurz a zaplatiť poplatok.

 

Na akej úrovni musím ovládať jazyk,

ak chcem študovať na NZ?

K štúdiu na Novom Zélande je potrebné ovládať anglický jazyk. Požadovaná úroveň závisí od jednotlivých kurzov.

Všeobecne sú vyžadované certifikáty:

–          International English Testing System (IETS) väčšinou s minimálnym dosiahnutým skóre 5,0.

–          Priceton test of english as a Foreign Language (TOFL) :

 •  test s dosiahnutým skóre 550 bodov a viac
 •  TWE- test of written English dosiahnuté  skóre 4 alebo 213bodov
 •  esej s dosiahnutým skóre 4

 

Ako sa môžem prihlásiť na štúdium?

 • Prvým krokom je vybrať si inštitúciu, priebeh štúdia, kurz, ktorý by ste chceli navštevovať. So správnym výberom kurzu a inštitúcie vám  naša agentúra rada pomôže.
 • Následne je potrebné vyplniť žiadosť o prijatie do kurzu.  Spolu so žiadosťou o prijatie na univerzitu či inú vzdelávaciu inštitúciu študent dodáva:
 1.  kompletne vyplnenú žiadosť o prijatie
 2.  kópiu pasu
 3.  kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní, dosiahnuté kredity pri vysokoškolskom štúdiu (v angličtine)  certifikát TOFL alebo IELTS
 4.  CV a pracovnú kvalifikáciu
 5.  prehlásenie

Prihlášky spolu s dokumentmi sú po registrácii posudzované. Po schválení je vystavená dočasná alebo podmienená ponuky umiestnenia.

 • Po schválení kurzu je potrebné podať žiadosť o pridelenie víz (pokiaľ vaše štúdium trvá viac ako tri mesiace)

 

Aký je rozdiel medzi univerzitami a polytechnickými a technologickými inštitúciami?

Historicky hlavný rozdiel bol v tom, že univerzity sa zameriavali na akademické programy a technické školy boli zamerané na praktickú výučbu. V posledných rokoch  oba typy inštitúcií, rozšírili svoju ponuku programov. Tieto programy na univerzitách a polytechnických  inštitúciách sa tak navzájom prekrývajú a dopĺňajú či na seba nadväzujú .  Niektoré polytechnické inštitúcie zmenili názov na Institutes of Technology, aby lepšie odrážali svoje zameranie. Kredity získané za predmety absolvované na polytechnických inštitúciách tak môžu byť uznané aj pre prebiehajúce štúdium na univerzite.

 

Aký je rozdiel medzi štúdiom na strednej škole, univerzite a polytechnickom inštitúte?
Nakoľko štruktúra vzdelávania na Novom Zélande umožňuje rôzne križovanie kurzov, rozdiel medzi spomenutými školami stojí na tom, že po ukončené secondary shool (stredná škola, ktorá sa dá študovať od 13. do 18. roku života), pokračuje študent v štúdiu na univerzite alebo polytechnickej inštitúcii (high school a college) , ktoré sú  na Novom Zélande tiež nazývané ako inštitúcie terciárneho vzdelávania.

Inštitúcie terciárneho vzdelávania je kolektívne pomenovanie pre všetky orgány, ako sú univerzity a polytechniky, ktoré ponúkajú pre študentovi okrem možnosti pokračovať v štúdiu po strednej škole aj možnosť  popri štúdiu pracovať.

 

Je štúdium na Novom Zélande medzinárodne uznané?
Tituly získané prostredníctvom vzdelávacích inštitúcií na Novom Zélande sú medzinárodne uznávané a prijímané aj pri podaní žiadosti o postgraduálne štúdium vo väčšine krajín. Vzdelávacie inštitúcie na Novom Zélande si budujú meno na kvalite.

 

Môžem študovať online ?

Naša agentúra sprostredkováva aj štúdium online. Toto štúdium je postavené na dohode medzi Imigračným úradom Nového Zélandu a poskytovateľom vzdelávania. Štúdium online predstavuje pri žiadaní víz jednoduchšie vybavovanie. Zoznam škôl poskytujúcich Štúdium online, pozri www.immigration.govt.nz/sol.

 

Čo je výmenný program?

Študenti, ktorí sú na Novom Zélande v rámci výmenného programu schváleného vládou, musia mať udelené študentské víza, ale neplatia školné. Pre viac informácií : www.minedu.govt.nz

 

Čo po skončení štúdia?
Pokiaľ chcete po skončení štúdia zostať na Novom Zélande pracovať, je potrebné aby ste požiadali o pracovné víza. Podanie žiadosti môžete uskutočniť pomocou Graduate Job Search Instructions. Tento program je možné využiť na podanie žiadosti aj pokiaľ po skončení školy ešte nemáte pracovnú ponuku. Víza, ktoré prostredníctvom programu dostanete vám umožnia počas 12 mesiacov pracovať na dočasný pracovný úväzok. Počas tejto doby by ste si mali nájsť pracovné miesto vo svojom odbore.

Ak chcete mať nárok na pracovné víza prostredníctvom Graduate Job Search Instructions, musíte mať úspešne ukončené novozélandské kvalifikácie, a tým splniť podmienky pridelenia bodov pre zahraničných študentov. Žiadosť o pracovné víza je nutné podať najneskôr do troch mesiacov po skončení študentských víz.

Na pridelenie víz prostredníctvom programu je potrebné preukázať finančné prostriedky 2.100 NZ$, ktoré vám zabezpečia živobytie pokiaľ si nájdete prácu.

 

Môžem absolvovať na Novom Zélande doktorandské štúdium?  

Doktorandské štúdium je možné na Novom Zélande študovať v prípade, že máte istú pracovnú ponuku vo svojej kvalifikácii. Vtedy môžete požiadať o absolventské pracovné víza, ktoré sú potrebné pre prácu k štúdiu. Doktorandské štúdium môžete študovať dva roky. Tri v prípade, že pracujete na získaní členstva alebo zápise do profesijného združenia.

 

Ktorá alternatíva je podobná Novému Zélandu

Neďaleko od Nového Zélandu sa nachádza Austrália, ktorá má pre študentov taktiež veľmi prijateľné podmienky. Pracovné povolenie je tu dostupné pri širšom okruhu kurzov, preto štúdium v Austrálii doporučujeme taktiež zvažovať. Zaujímavou je určite i linka na víza do Austrálie.

Takisto môže byť zaujímavou alterantívou štúdium v Kanade.

Kontaktný formulár

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Napíšte nám!