Lincoln University

Lincoln University je treťou najstaršou univerzitou na Novom Zélande. Bola založená ako škola zaoberajúca sa poľnohospodárstvom spojená s Canterbury Collage. Prvých študentov privítala už v roku 1880.

Lincoln univerzity je medzinárodne známou vďaka veľkému počtu študentov z celého sveta. Na LU sú zastúpení študenti z viac ako 60 národností , ktorí sa rozhodli študovať bakalársky alebo postgraduálny stupeň štúdia. Linkoln vyniká v štúdiách v oblasti pozemkov a riadení prírodných zdrojov. Je známa svojím aplikovaním obchodu a priemyslu v akademických programoch. Je zároveň jednou z ôsmych  štátnych univerzít, ktorých história siaha 205 rokov dozadu. Univerzita sa nachádza menej ako 25 minút od Christchurch, najväčšieho mesta južného ostrova. Jej areál predstavuje významný priestor, kvalitné životné prostredie rozprestierajúce sa na 58 hektároch. Univerzita poskytuje moderné výučbové priestory, vynikajúcu knižnicu a univerzitné zariadenia, ako aj ubytovanie pre asi 650 študentov.

Medzinárodné uznanie jej priniesla najmä pedagogická a vedecká činnosť spojená s podnikaním a podporou rozvojových prístupov. LU stavia aj na spojení s inými vedeckými medzinárodnými inštitúciami, s ktorými si vymieňa skúsenosti a vytvára rad významných aliancií.

Hand-on- learning

Hand-on-learning je jednou zo silných stránok LU a jej kvalifikácie. Ide o hlavný dôvod prečo sa absolventi LU dostávajú ľahko k zamestnaniu vo svojom odbore. Zamestnávatelia oceňujú šírku a hĺbku vedomostí, ktoré pri praktických skúsenostiach na univerzite študent nadobudne.

Menší počet žiakov v triede

Menší počet študentov v triede zabezpečuje osobitý prístup. Lektori sú vždy po ruke na prerokovanie projektov, esejí, alebo objasnenie prednášanej témy.

Exkurzie

V LU sa kladie dôraz na aplikovanie výučby do praxe. Za týmto účelom veľké množstvo kurzov je postavených na návštevách obchodov, viníc, lesov či miest, ktoré úzko súvisia s predmetom štúdia študenta.

 

 Poľnohospodárstvo

Názov úroveň IELTS Poplatok/ rok Rok
Diploma v poľnohospodárstve 5 6 NZ$ 23.355 1
Diploma riadenie na farme 6 6 NZ$ 26.732 2
Bachelor poľnohospodárstva 7 6 NZ$ 23.512 3
Bachelor obchodu
(Poľnohospodárstvo)
7 6 NZ$ 21.208 3
Bachelor vo vinárstve
a enológie
7 6 NZ$ 22.992 3
Graduate diploma v odbore
vinohradníctvo a enológie
7 6 NZ$  24.112 1
Master v poľnohospodárstve 9 6.5 NZ$ 29,587 2
Master in obchodu
(Poľnohospodárstvo)
9 6.5 NZ$ 29,587 2
PhD v poľnohospodárstve 10 6.5 NZ$ 5,966 3

 

Záhradníctvo

Názov úroveň IELTS Poplatok/ rok Rok
Diploma v záhradníctve 5 6 NZ$ 23,355 1
Diploma v záhradníctve – management 6 6 NZ$ 26,732 2
Bachelor v krajinnej architektúre 7 6 NZ$ 24,112 4
Bachelor v záhradníctve – management 7 6 NZ$ 24,112 2
Graduate Certificate v
štúdiu krajiny
7 6 NZ$ 12,056 5 mesiacov
Graduate Diploma v
štúdiu krajiny
7 6 NZ$ 24,112 1
Graduate Diploma v odbore
vinohradníctvo a enológie
7 6 NZ$ 24,112 1
Postgraduate Certificate v
štúdiu krajiny
8 6 NZ$ 14,480 5 mesiacov
Postgraduate Certificate v odbore
Parky
8 6 NZ$ 14,480 5 mesiacov
Postgraduate Diploma v
štúdiu krajiny
8 6 NZ$ 28,960 1
Postgraduate Diploma v odbore
Parky
8 6 NZ$ 28,960 1
Masters v záhradníctve 9 6 NZ$ 29,587 2
Masters v krajinnej architektúre 9 6 NZ$ 29,587 2
Masters v odbore parky 9 6 NZ$ 29,587 2
PhD v záhradníctve 10 6.5 NZ$ 5,966 3

 

Obchod

Názov úroveň IELTS Poplatok/ rok Rok
Diploma v aplikovanej vede 5 6 NZ$ 22,826 1
Diploma v obchode 5 6 NZ$ 22,826 1
Bachelor v obchode 7 6 NZ$ 23,749 3
Bachelor v obchode
(Mnažment v ocenení a nehnuteľností)
7 6 NZ$ 21,540 3
Graduate Certificate v aplikovanej vede 7 6 NZ$ 12,056 5 mesiacov
Graduate Diploma v aplikovanej vede 7 6 NZ$ 24,112 1
Graduate Certificate v obchode 7 6 NZ$ 11,413 5 mesiacov
Graduate Diploma v obchode 7 6 NZ$ 22,826 1
Graduate Diploma v odbore
správa nehnuteľností
7 6 NZ$ 22,826 1
Graduate Diploma v odbore
oceňovania
7 6 NZ$ 22,826 1
Postgraduate Certificate v aplikovanej vede 8 6 NZ$ 14,188 5 mesiacov
Postgraduate Certificate v obchode 8 6 NZ$ 14,480 5 mesiacov
Postgraduate Diploma v aplikovanej vede 8 6 NZ$ 28,376 1
Postgraduate Diploma v obchode 8 6 NZ$ 28,960 1
Masters v aplikovanej vede 9 6 NZ$ 29,587 2
Masters v obchode a manažmente 9 6 NZ$ 29,587 2

 

Životné prostredie, spoločnosť a dizajn

Názov úroveň IELTS Poplatok/ rok Rok
Diploma v prírodných zdrojoch 5 6 NZ$ 22,826 1
Diploma v odbore Software &
infornačné technológie
5 6 NZ$ 22,826 1
Diploma v spoločenských vedách 5 6 NZ$ 22,826 1
Bachelor v životnom prostredí
Riadenie a plánovanie
7 6 NZ$ 22,826 3
Bachelor v oblasti vedy 7 6 NZ$ 22,567 3
Bachelor v spoločenských vedách 7 6 NZ$ 22,567 3
Bachelor v odbore Software &
infornačné technológie
7 6 NZ$ 21,208 3
Bachelor v oblasti manažmentu športu a rekreácie 7 6 NZ$ 21,903 3
Bachelor v riadení cestovného ruchu 7 6 NZ$ 22,463 3
Graduate Certificate in
Business And Sustainability
7 6 NZ$ 11,413 5
Graduate Certificate v štúdiu zdrojov 7 6 NZ$ 11,413 5
Graduate Certificate v odbore Software &
infornačné technológie
7 6 NZ$ 11,413 5
Graduate Certificate v sociálnych vedách 7 6 NZ$ 11,413 5
Graduate Certificate v oblasti manažmentu športu a rekreácie 7 6 NZ$ 11,413 5
Graduate Certificate v riadení cestovného ruchu 7 6 NZ$ 11,413 5
Graduate Diploma štúdiu zdrojov 7 6 NZ$ 22,826 1
Graduate Diploma v odbore Software &
infornačné technológie
7 6 NZ$ 22,826 1
Graduate Diploma v spoločenských vedách 7 6 NZ$ 22,826 1
Graduate Diploma v oblasti manažmentu športu a rekreácie 7 6 NZ$ 22,826 1
Graduate Diploma v riadení cestovného ruchu 7 6 NZ$ 22,826 1
Postgraduate Certificate v oblasti manažmentu športu a rekreácie 8 6 NZ$ 14,480 5 mesiacov
Postgraduate Certificate v štúdiu zdrojov 8 6 NZ$ 14,480 5 months
Postgraduate Certificate v spoločenských vedách 8 6 NZ$ 14,480 5 months
Postgraduate Certificate v odbore Software & infornačné technológie 8 6 NZ$ 14,480 5 months
Postgraduate Certificate v riadení cestovného ruchu 8 6 NZ$ 14,480 5 months
Postgraduate Diploma v rekreácii a turizme 8 6 NZ$ 28,960 1 year
Postgraduate Diploma v štúdiu zdrojov 8 6 NZ$ 28,960 1 year
Postgraduate Diploma v štúdiu 8 6 NZ$ 28,960 1 year
Postgraduate Diploma v odbore Software & infornačné technológie 8 6 NZ$ 28,960 1 year
Postgraduate Diploma v riadení cestovného ruchu 8 6 NZ$ 28,960 1 year
Masters v politike životného prostredia 9 6 NZ$ 29,587 2 years
Masters v riadení cestovného ruchu a rekreácie 9 6 NZ$ 29,587 2 years
Masters v spoločenských vedách 9 6 NZ$ 29,587 2 years
Masters v odbore Software &
infornačné technológie
9 6 NZ$ 29,587 2 years
Masters v riadení cestovného ruchu 9 6 NZ$ 29,587 2 years

Kontaktný formulár

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Napíšte nám!