Christchurch Polytechnic Institute of Technology

Christchurch Polytechnic Instritute of Technology (CPIT) je jedným z najväčších novozélandských vzdelávacích inštitúcií terciárneho vzdelávania. CPIT  navštevuje asi 30.000 študentov za rok a nachádza sa v meste zvanom Christchurch.

Inštitút vznikol po uvedomení si toho, že Novozélanďania potrebujú viac než teóriu akademickej obce. Predovšetkým  praktické a technické odbory a vzdelávania.

Medzi prvými odbormi v roku 1906 boli algebra, meranie, geometria a aritmetika. Veľmi skoro sa zaviedli obchodné školenia vrátane výučby montáže a sústruženia, certifikačná výučba inštalatérov.

V priebehu minulého storočia sa stala Christchurch polytechnic Institute of Technology najväčšou polytechnickou inštitúciou na Južnom ostrove, a štvrtou najväčšou z 23. na Novom Zélande.

CPIT ponúka mnoho kvalifikácií, ktoré sú registrované v Národnom ústave kvalifikácií. Poskytujú aj školenia na najmodernejších zariadeniach. Tieto programy sú navrhnuté tak, aby zabezpečili plynulý prechod študentov od štúdia na pracovisko prostredníctvom:
• Stáže

• Pracovných skúsenosti

• Praktických tréningov

CPIT zdôrazňuje „aplikované“ učenie, ktoré predstavuje teoretické vzdelávanie v kombinácii s hands-on prístupom. Úspech prístupu „aplykovaného učenia“ je potvrdený podľa počtu zamestnávateľov, ktorí dávajú prednosť CPIT- vyškolených zamestnancov. Programy na CPIT sú navrhnuté tak, aby absolventa viedli od vzdelávania k zamestnaniu v študentovom odbore.  Mnohé z programov na CPIT možno študovať na čiastočný úväzok, počas dňa, večer a cez víkend,  a popri tom pracovať vo svojej práci.

Telocvičňa, kníhkupectvá, kaviarne, zdravotné stredisko a parkovisko, CPIT má všetky služby a vybavenie, ktoré by ste očakávali pri hlavnej inštitúcie terciárneho vzdelávania.

Na Christchurch Polytechnic Institute of  Technology môžete študovať:

 • architektonické štúdiá (architektonická technológia, riadenie stavebníctva, zameriavanie, interiérový dizajn) – 1-3 roky, 17.785 – 18.330 NZ $/rok, IELTS 6-6,5,, level 4-7
 • umenie a dizajn (dizajn- výtvarné umenie, komunikačný alebo multimediálny dizajn, technológie a dizajn, fotografia)  – 1-3 roky, 18.330 NZ $/rok, IELTS 5,5-6, level 4-7
 • obchod (aplikované riadenie, účtovníctvo, obchodné informačné systémy, transformácia a zmena podnikania, event manažment, riadenie ľudských zdrojov, inovácie a podnikanie, riadenie prevádzky a výroby, projektový manažment, predaj a marketing, účtovníctvo, podnikanie, marketing, biznis správa …) – 1-3 roky, 16.170 – 18.330 NZ $/rok, IELTS 5,5-6, level 4-7
 • komunikácia a médiá (komunikácia, online dizajn, digitálne video a postprodukcia) – 1-3 roky, 12.075 – 20.495 NZ $/rok, IELTS 6,5-8, level 6-7
 • spoločnosť a zdravie (pôrodníctvo, ošetrovateľstvo, sociálna práca, duševné zdravie ) –  1-3 roky, 18.050- 25.900 NZ $/rok, IELTS 5,5-6, level 4-7
 • výpočtové a komunikačné technológie ( komunikačné technológie, informačné a komunikačné tech., správa systému) – 0,5-3 roky, 8.625-18.850 NZ $/rok, IELTS 5,5-6, level 4-7
 • strojárstvo a dizajn (elektronická technológia, počítačové siete…) – 20 týždňov- 3 roky, 17.785 – 18.330 NZ $/rok, IELTS 5,5-6, level 4-7
 • stravovanie (manažment stravovania, pečenie, varenie, reštaurácie a vínný a bar servis, …) – 22 týždňov-3 roky, 10.350- 17.250 NZ $/rok, IELTS 5,5-6, level 4-7
 • múzické umenie (hudobné umenie) -3 roky, 17.785 NZ $/rok, IELTS 6,5, level 7
 • vzdelávanie a cestovný ruch (vonkajšie prostredie, školstvo, životné prostredie, turizmus, lyžovanie a snowboarding …) – 0,5-3 roky, 9.165 -18.330 NZ $/rok, IELTS 5,5-6, level 4-7
 • veda (aplikované vedy- pohybové aktivity, zdravie a wellness, šport a cvičenie, laboratórna technológia, ošetrovateľstvo, starostlivosť …) – 6 mesiacov-3 roky, 8.350 – 18.690 NZ $/rok, IELTS 6 -6,5, level 4-7

Jednotlivé odbory môžete študovať na rôznych úrovniach, ktoré končia certifikátom, diplomom alebo bakalárskym diplomom.

Course Name level IELTS Fee / Year Duration
Architectural Studies
Bachelor of Architectural 7 6.5 NZ$ 18,330 3 years
Studies
National Diploma in Architectural 6 6 NZ$ 18,330 2 year
Technology
National Diploma in Construction 6 6 NZ$ 17,785 2 year
Management
National Diploma in Quantity 6 6 NZ$ 17,785 2 year
Surveying
Diploma in Interior Design 6 6 NZ$ 18,330 1 year
(Residential)
Certificate in Interior Décor 4 6 NZ$ 18,330 1 year
Arts and Design
Bachelor of Design (Specialisation: 7 6.5 NZ$ 18,330 3 years
Applied Visual Art, Visual
Communication Design or
Multimedia Design)
Diploma in Fashion 6 6 NZ$ 18,330 2 years
Technology & Design
Diploma in Professional 6 6 NZ$ 18,330 1 year
Photography
Diploma in Photographic 6 6 NZ$ 18,330 1 year
Imaging
Certificate in Design 4 5.5 NZ$ 18,330 1 year
Certificate in Fashion 4 6 NZ$ 18,330 1 year
Technology & Design
Business
Bachelor of Applied 7 6 NZ$ 16,170 3 years
Management
Graduate Diploma in 7 6 NZ$ 16,800 1 year
Accounting
Graduate Diploma in 7 6 NZ$ 16,800 1 year
Business Information
Systems
Graduate Diploma in 7 6 NZ$ 16,800 1 year
Business Transformation
& Change
Graduate Diploma in 7 6 NZ$ 16,800 1 year
Event Management
Graduate Diploma in 7 6 NZ$ 16,800 1 year
Human Resource Management
Graduate Diploma in 7 6 NZ$ 16,800 1 year
Innovation & Entrepreneurship
Graduate Diploma in 7 6 NZ$ 16,800 1 year
Operations & Production
Management
Graduate Diploma in 7 6 NZ$ 16,800 1 year
Project Management
Graduate Diploma in 7 6 NZ$ 16,800 1 year
Sales and Marketing
Diploma in Accounting 6 6 NZ$ 16,170 1 year
Diploma in Human 6 6 NZ$ 16,170 1 year
Resource Management
Diploma in Business 6 6 NZ$ 16,170 1 year
Diploma in Marketing 6 6 NZ$ 16,170 1 year
New Zealand Diploma 6 6 NZ$ 16,170 2 years
in Business
New Zealand Diploma in 6 6 NZ$ 16,170 2 years
Business for Accounting
Technicians
New Zealand Diploma in 6 6 NZ$ 16,170 2 years
Management
Certificate in Business 4 6 NZ$ 16,170 1 year
Administration
Communications and Media
Bachelor of Broadcasting 7 6.5 NZ$ 19,790 3 years
Communications
Graduate Diploma in 7 8 NZ$ 12,075 1 year
Information Design (online)
Diploma in Digital Video 6 6 NZ$ 20,495 1 year
Post Production
Community and Health
Bachelor of Midwifery 7 7 NZ$ 25,900 3 years
Bachelor of Medical 7 6.5 NZ$ 20,200 3 years
Imaging
Bachelor of Nursing 7 6.5 NZ$ 20,200 3 years
Bachelor of Social Work 7 6.5 NZ$ 18,250 3 years
National Diploma in 6 6 NZ$ 18,330 1,5 years
Mental Health
National Certificate in 4 6 NZ$ 18,330 1 year
Mental Health
Certificate in Human 4 6 NZ$ 18,050 1 year
Services
Computing and ICT
Bachelor of Information & 7 6 NZ$ 17,250 3 years
Communication Technologies
Graduate Diploma in Information 7 6 NZ$ 18,850 3 years
& Communication Technologies
Diploma in Information 6 6 NZ$ 17,250 3 years
& Communication Technologies
Certificate in Information 4 5.5 NZ$  8,625 6 months
& Communication Technologies
Certificate in Systems 4 6 NZ$  8,625 6 months
Administration
Engineering (Civil, Electrical, Mechanical; Computer & Design
Bachelor of Engineering 7 6 NZ$ 18,330 3 years
Technology (Civil, Electrical,
Mechanical)
NZ Diploma in Engineering 6 6 NZ$ 18,330 2 years
Technology (Civil, Electrical,
Mechanical)
Diploma in Advanced Computer 6 5 NZ$ 17,785 1 year
Aided Design
Diploma in Computer Aided 5 5 NZ$ 17,785 1 year
Design
Diploma in Computer 6 6 NZ$ 18,330 2 years
Networking
Certificate in Computer 4 5 NZ$ 17,785 1 year
Aided Design
Certificate in Computer 5 5 NZ$ 17,785 20 weeks
Technicians
Food and Hospitality
National Diploma in Hospitality 6 6 NZ$ 17,250 2 years
Management
Diploma in Professional 6 5 NZ$ 17,250 1 year
Cookery
Certificate in Cookery for 4 5 NZ$ 17,250 1 year
the Hospitality Industry
National Certificate in Baking 4 5.5 NZ$ 17,250 1 year
Cert in Hotel Front Office 4 5.5 NZ$ 17,250 1 year
Operations
Certificate in Professional 4 5 NZ$ 17,250 1 year
Restaurant, Wine & Bar Service
Certificate in Café Bar 4 5 NZ$ 10,350 22 weeks
Service
Performing Arts
Bachelor of Performing Arts 7 6.5 NZ$ 17,785 3 years
(Musical Arts)
Outdoor Education and Travel
Bachelor of Sustainability & 7 6 NZ$ 18,330 3 years
Outdoor Education
Graduate Diploma in Sustainability 7 6 NZ$ 18,330 1 year
& Outdoor Education
Graduate Diploma in Environmental 7 6 NZ$ 18,330 1 year
& Outdoor Education
Graduate Certificate in 7 6.5 NZ$  9,165 6 months
Environmental & Outdoor
Leadership
Diploma in Environmental 6 6 NZ$ 18,330 1 year
& Outdoor Leadership
Certificate in Outdoor 4 5 NZ$  9,165 1 year
Recreation
Certificate in Ski & Snowboard 4 5.5 NZ$  8,350 6 months
Instruction
Certificate in Travel Operations 4 5.5 NZ$ 16,170 1 year
Science
Bachelor of Applied Science 7 6.5 NZ$ 18,690 3 years
(Specialisations in Physical Activity,
Health & Wellness, Sports & Exercise
Science, Laboratory Technology)
Graduate Diploma in Laboratory 7 6.5 NZ$ 18,690 1 year
Technology
Certificate in Pre Health & 4 6 NZ$  7,000 6 months
Science
Certificate in Fitness 4 6 NZ$  9,150 6 months
National Certificate in Veterinary 4 6 NZ$ 16,705 1 year
Nursing
National Certificate in Animal 4 6 NZ$  8,350 6 months
Care

Kontaktný formulár

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Napíšte nám!