ETC English Teaching College

ETC je nielen jazyková škola, ale aj vzdelávací inštitút. Študenti študujú za účelom zlepšiť si svoje jazykové zručnosti, dosiahnuť čo najlepšieho výsledku zo skúšok a následne si nájsť prácu podľa svojho výberu.

ETC má dobré väzby na podniky, orgány verejnej správy a spoločnosti. Prepojenosť s miestnymi obyvateľmi a zahraničnými pod jednou strechou areálu dáva príležitosť k výmene skúseností. Pri štúdiu s ETC si študenti majú možnosť nielen zlepšiť svoju angličtinu, ale zažiť jedinečnú atmosféru dobre prepojenej školy.

ETC sídli vo Wellingtone a Palmerston North. Vo svojich priestoroch privítala študentov z viac ako 45 rôznych krajín. Štúdium je zamerané na čítanie, písanie, rozprávanie a počúvanie vedené kvalifikovanými rodenými anglickými lektormi.

ETC má prepojenosť medzi verejnými orgánmi, podnikmi a zamestnávateľmi. Pomáha študentom zlepšiť svoje jazykové zručnosti a nájsť zamestnanie alebo ďalšie miesto na štúdium.

ETC = Ideálna príprava na akademickej štúdium alebo zamestnanie!

ETC poskytuje kurzy všeobecnej angličtiny, obchodnej angličtiny a výpočtovej anglicky. Naši kvalifikovaní učitelia ESOL pripravujú študentov na IELTS, FCE, TOEIC a TOEFL skúšky.

Po štúdiu na našej škole môžu študenti prejsť k vyššiemu štúdiu na terciárnych vzdelávacích inštitúciách alebo univerzitách.  Univerzity ako Massey, Victoria, Auckland, Canterbury a Otago uznávajú NZQA schválené kvalifikáciem ktorými disponujú práve ETC kurzy. Študenti môžu prejsť tiež na polytechnické inštitúcie, vysoké školy, stredné školy. Pre tých študentov, ktorí si volia zamestnanie, sú určení traja pracovníci vo Wellingtone. Poskytujú pomoc pri hľadaní praxe, platených a neplatených pracovných príležitostíi.

Programy môžu byť intenzívne alebo ako part-time kurzy. ETC zabezpečuje ubytovanie v hostiteľskej rodine, alebo je nápomocné pri hľadaní ubytovne či bytu.

Študovať na ETC znamená úspech v angličtine

Naučiť sa anglicky rovnako rýchlo ako dobre je možné. Je však nutné použiť západné metódy vzdelávania a metódy Nového Zélandu. Nestačí študovať skúšobné otázky, testy, učiť sa zoznamy slov, a používať angličtinu iba v triede. Je potrebné obklopiť sa počúvaním angličtiny, hovoriť po anglicky, čítať a písať v anglickom jazyku. Rozvíjať svoju slovnú zásobu a radiť slová do viet.

Medzi výhody štúdia na ETC patrí aj možnosť zažiť inú kultúru.

English Teaching College poskytuje kurzy všeobecnej angličtiny, akademickej angličtiny, prípravné kurzy na skúšky (IELTS, TOEIC, FCE), lekársku angličtinu (OET), work and study programy (vrátane ponúk pracovných miest), certifikačné kurzy a mnoho ďalších …

ETC absolventi úspešne dokončili svoje vysokoškolské štúdiá v odboroch ako účtovníctvo, výpočtová technika, veda a ďalších odboroch na Novom Zélande a austrálskych univerzítách.

Kurzy v Palmerston North

Všeobecná angličtina (certifikát o jazykových znalostiach)

part-time od NZ $ 260 za týždeň
intenzívne od NZ $ 360 za týždeň

Lekárska angličtina (OET)
od NZ $ 360 za týždeň

Akademická angličtina (certifikát o jazykových znalostiach)

part-time od NZ $ 260 za týždeň
intenzívne od NZ $ 360 za týždeň

Farmstay a anglický jazyk
od NZ $ 360 za týždeň

Kurzy vo Wellingtone

Všeobecná angličtina

part-time od NZ $ 140 za týždeň
intenzívne od NZ $ 295 za týždeň

Lekárska angličtina (OET)
od NZ $ 360 za týždeň

Akademická angličtina (certifikát o jazykových znalostiach)

part-time od NZ $ 260 za týždeň
intenzívne od NZ $ 360 za týždeň

Work & Study

od NZ $ 2310 (6 týždňov)

Rozvoj podnikania a angličtina
od NZ $ 550 za týždeň

Mladší žiaci
• ETC je akreditovaná vládou Nového Zélandu na zaraďovanie žiakov  od13 a viac rokov.
• Pre študentov do 18 rokov bez rodičov, zaistíme ďalší dohľad za poplatok/týždeň.

Študentská podpora ETC
• Zaistíme vám ubytovanie
• Budeme vás bude čakať na letisku
• Zabezpečíme víza a bankové účty
• Akademické poradenstvo
• Pomoc pri spájaní športových a kultúrnych klubov

Náklady
Zápisný poplatok
NZ 150 dolárov
Rezervácia ubytovania poplatok NZ 210 dolárov
Homestay (Palmerston North), NZ 231 dolárov za týždeň
Homestay (Wellington) NZ $ 250 za týždeň

 

Odporúčame tiež working holiday

Kontaktný formulár

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Napíšte nám!