Bay of Plenty Polytechnic

Eke Panuku – Dosiahnime svoj ​​potenciál spolu

Bay of Plenty Polytechnic ponúka najväčší výber programov v Tauranga a západnej Bay of Plenty schválených New Zealand Qualifications Authority (NZQA). Bay of Plenty Polytechnic poskytuje krátkodobé kurzy, certifikované a diplomované študijné programy. Štúdium je postavené na malom počte študentov v triedach a praktických a kvalitných prístupoch. Zo strany personálu sa im dostáva množstvo osobnej pozornosti. Pracovníci polytechnického inštitútu sú si vedomí potrieb priemyslu, ku ktorému je štúdium vedené, čo zaručuje uplatnenie študentov v budúcnosti.

Bay of Plenty Polytechnic spolupracuje s miestnymi a národnými priemyselnými organizáciami, čím pre svojich študentov zabezpečuje odbornú prípravu a zručnosti potrebné pre ich budúce  pracovné pozície.  Bay of Plenty Polytechnic vyvinulo strategické partnerstvo s inými inštitúciami terciárneho vzdelávania. Cieľom je zabezpečiť pre študentov možnosť ďalšieho štúdia a zdokonaľovania sa. V roku 2008 Bay of Plenty Polytechnic vstúpil do inštitucionálnej spolupráce s University of Waikato.

Či už študujete za umelcov, obchodných riaditeľov, tesárov alebo morských vedcov, prostredníctvom podpory a služieb v areáli v Tauranga v krásnom Bay of Plenty, sa môžu z vás stať úspešní absolventi.

Bay of Plenty Polytechnic bola založená v roku 1982 ako miestna Community College, ktoirá poskytovala vzdelanie najmä v obchode, záhradníctve, poľnohospodárstve a obchode.. Polytechnic odvtedy poskytol vzdelanie 12.000 študentom, ktorí skončili s certifikátom či diplomom v študijných programoch v mnohých oblastiach, od starostlivosti o zvieratá, šport a terapiu, po výpočtový a grafický dizajn.

Na Bay of Plenty Polytechnic môžete študovať:

  • starostlivosť o zvieratá (starostlivosť, manipuláciu s koňmi, veterinárne ošetrovateľstvo) – polročné kurzy, 9.200 NZ $/rok, IELTS 5.5
  • architektúra, stavebníctvo a práce s drevom (tesárstvo, architektonické technológie, stavebný dozor, stavba) – 1-2 roky, 15.595 NZ $/rok, IELTS 5,5-6
  • automobilový priemysel a obchod cestnej dopravy (automobilový priemysel (ľahké vozidlá), logistika) – 1-2 roky, 16.997-17.595 NZ $/rok. IELTS 5,5-6
  • obchod (firemná administrácia a výpočty, riadenie, obchodný manažment, obchod) – 0,5 roka -2 roky, 8.885- 16.977 NZ $/rok, IELTS 5,5-6
  • výpočtová technika a informačné technológie (výpočtová technika, aplikovaná výpočtová technika) – 0,5-1 rok, 8.855 – 16.997 NZ $/rok, IELTS 5,5-6
  • tvorivé odbory (štúdium módy, grafický dizajn, rozhlasové vysielanie, hudba) – 0,5-2 roky, 8.855 – 16.997 NZ $/rok, IELTS 5,5-6
  • elektrika, inžinierstvo a zváranie (elektrotechnika, inžinierstvo, elektronické inžinierstvo, strojárstvo, zváranie) 3mesiace -2 roky, 9.200 – 17.595 NZ $/rok, IELTS 5,5-6
  • zdravie a krása ( kozmetické služby, kadernícke služby, kadernícky dizajn, zdravotníctvo, lekárenstvo) – 14 týždňov-1 rok, 8.855 – 16.997 NZ $/rok, IELTS 5,5
  • morské štúdiá a manažment životného prostredia (riadenie životného prostredia, morské štúdium) – 1-2roky, 17.595-18.400 NZ $/rok, IELTS 5,5-6
  • turistika, cestovanie, stravovanie ( stravovanie, cestovný ruch) – 0,5-3 roky, 8.855 – 16.997 NZ $/rok, IELTS 5,5-6

Jednotlivé odbory môžete študovať na rôznych úrovniach, ktoré končia certifikátom, diplomom alebo bakalárskym diplomom.

Course Name IELTS Req. Fee Per Duration
Year
Animal Care
National Certificate in Animal 5.5 NZ$   9,200 ½ year
Care
Certificate in Animal 5.5 NZ$   9,200 ½ year
Handling (Equine or Rural
& Conservation)
National Certificate in 5.5 NZ$   9,200 ½ year
Veterinary Nursing
Architecture, Construction and Carpentry
Certificate in Carpentry 5.5 NZ$ 17,595 1 year
National Diploma in 6 NZ$ 17,595 2 years
Architectural Technology
National Diploma in 6 NZ$ 17,595 2 years
Quantity Surveying
National Diploma in 6 NZ$ 17,595 2 years
Construction
Automotive and Commercial Road Transport
National Certificate in 5.5 NZ$ 17,595 2 years
Motor Industry (light
vehicle strand)
National Diploma in 6 NZ$ 16,997 1 year
Logistics Operations
Business
National Certificate in 5.5 NZ$   8,855 ½ year
Business Administration
and Computing
National Certificate in 5.5 NZ$   8,855 ½ year
Business Administration
and Computing
NZIM Certificate in 5.5 NZ$   8,855 ½ year
Management
NZIM Certificate in Small 5.5 NZ$   8,855 ½ year
Business Management
New Zealand Diploma in 6 NZ$ 16,977 2 years
Business
Computing & Information Technology
Certificate in Computing 5.5 NZ$   8,855 ½ year
Diploma in Applied 5.5 NZ$ 16,997 1 year
Computing
Diploma in Applied 6 NZ$ 16,997 1 year
Computing
Creative
Certificate in Fashion 5 NZ$   8,855 ½ year
Studies (Apparel
Manufacture)
Certificate in Computer 5.5 NZ$ 16,977 1 year
Graphic Design
Certificate in Radio 5.5 NZ$ 16,997 1 year
Broadcasting
Certificate in Music 6 NZ$ 16,977 1 year
Production and
Performance
Certificate in Music 6 NZ$ 16,977 1 year
Production and
Performance
Diploma in Design 6 NZ$ 16,977 2 years
(Fashion)
Diploma in Design 6 NZ$ 16,977 2 years
(Graphics)
Electrical, Engineering and Welding
National Certificate in 5.5 NZ$   9,200 12 weeks
Electrical Engineering
National Certificate in 5.5 NZ$   9,200 22 weeks
Electrical Engineering
National Certificate in 5.5 NZ$   9,200 22 weeks
Electronic Engineering
National Diploma in 6 NZ$ 17,595 2 years
Engineering (Electro
technology)
Certificate in Welding 5.5 NZ$    9,200 ½ year
Certificate in Engineering 5.5 NZ$ 17,595 1 year
National Diploma in 6 NZ$ 17,595 2 years
Engineering (Mechanical
Engineering)
Health and Beauty
National Certificate in 5.5 NZ$    8,855 14 weeks
Beauty Services
(Cosmetology)
Certificate in Beautician & Cosmetology 5.5 NZ$ 16,997 1 year
Certificate in Beauty 5.5 NZ$ 16,997 30 weeks
Therapy (Body Therapy
and Electrology)
Certificate in Introductory Hairdressing 5.5 NZ$   8,855 ½ year
Certificate in Hair Design 5.5 NZ$   8,855 ½ year
Certificate in Health Care Assistance 5.5 NZ$   8,855 ½ year
Certificate in Retail 5.5 NZ$ 16,997 1 year
Pharmacy
Marine Studies and Environmental Management
Diploma in Environmental 6 NZ$ 17,595 2 years
Management
Diploma in Marine 6 NZ$ 17,595 2 years
Studies
Diploma in Marine Studies 6 NZ$ 18,400 1 year
for Graduates
Sports and Recreation
Certificate in Fitness 5.5 NZ$ 17,595 1 year
Diploma in Sport and 6 NZ$ 17,595 2 years
Recreation
Tourism, Travel and Hospitality
Certificate in Hospitality 5.5 NZ$ 16,995 1 year
(Professional Cookery)
Certificate in Hospitality 5.5 NZ$ 16,995 1 year
(Professional Cookery)
National Certificate in 5.5 NZ$   8,855 ½ year
Tourism (Core Skills)
National Certificate in 5.5 NZ$   8,855 ½ year
Hospitality (Front Office)
National Certificate in 5.5 NZ$   8,855 ½ year
Travel
Diploma in Tourism 6 NZ$ 16,997 3 years

 

Kontaktný formulár

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Napíšte nám!