University of Canterbury

University of Cartenbury bola zriadená na modeli  Oxbridge s jedným zásadným rozdielom. Ženy na tejto univerzite mohli študovať hneď od začiatku (1873). Väčšinu z prvých 100 rokov jej fungovania bola umiestnená priamo v centre mesta Christchurch. V roku 1975 bola univerzita presťahovaná do priestorov rozprestierajúcich sa na 76. hektároch. Tento priestor sa skladá z centrálneho komplexu knižnice, divadiel, prednáškových miestností a laboratórií, ktoré sú obklopené ihriskami, lesmi a záhradami.
1.januára 2007 sa susedná Christchurch Collage of Education spojila s univerzitou a tak sa stala šiestou najväčšou školou.

 Canterbury ponúka vysokoškolské aj postgraduálne kurzy asi v 50. odboroch od účtovníctva po zoológiu. K tomu prislúcha rad špecializovaných výskumných centier a päť terénnych staníc. Na univerzite je zapísaných 12.000 študentov, každoročne vyjde 3.000 a z toho 650 skončí vyšší stupeň.

Christschurch je najväčšie mesto na južnom ostrove Nového Zélandu.  Leží na okraji Canterbury Plains, teda v jej blízkosti je more aj prekrásne hory. Univerzita leží na predmestí, ktoré je vzdialené iba 15 minút od hlavného mesta a 10 minút od medzinárodného letiska.

 

Akademické programy
Univerzita ponúka programy humanitných a spoločenských vied:  Commerce (Obchod a ekonomika), vzdelávanie (Telesná výchova), strojárstvo, výtvarné umenie, lesníctvo, právo, hudba, veda, reči a jazyka terapia, šport – koučovanie a učiteľstvo.

Postgraduálne kurzy a postgraduálne diplomy, magisterské programy založené na kombinácii práce a výskumu, alebo čisto na výskume.

Zahraniční študenti
Univerzita Canterbury je hostiteľom pre tisíce medzinárodných študentov po dobu viac ako 40 rokov. V súčasnej dobe tu študuje viac ako 2000 zahraničných študentov zo 70 krajín zaradených do najrôznejších programov. Navyše navštevuje univerzitu aj množstvo stálych obyvateľov Nového Zélandu medzinárodného pôvodu.

Štúdium na univerzite v Canterbury

Výučba na univerzite je založená predovšetkým  na výskume. Od všetkých akademických pracovníkov sa očakáva, že sa budú podieľať na výskume a publikovaní. V dôsledku toho aj vysokoškolskí študenti môžu očakávať, že bude vyučovať lektori, ktorí patria medzi popredných vo svojom odbore. Výučba a dohľad vo väčšine odborov je zabezpečená až po úroveň PhD.

Univerzita v Canterbury vám poskytne príležitosti a podporu, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše akademické ciele. Univerzita ponúka viac ako 100 rôznych predmetov a kurzov, a to v šiestich študijných odboroch: obchod, inžinierstvo, právo, pedagogika, slobodné umenie a veda.

Na University of Canterbury budete mať možnosť dosiahnuť kvalifikáciu, ktorá je najvyššej akademickej kvality!

Kurzy angličtiny

Kurzy angličtiny vás pripravia na akademické štúdium  na základnej, predgraduálnej aj postgraduálnej úrovni. Ešte pred podaním žiadosti na štúdium anglického jazyka na Novom Zélande vám odporúčame absolvovať medzinárodne uznávanú skúšku, ako IELTS. Pokiaľ takýto certifikát nemáte, nevadí. Budete preskúšaný po príchode na Nový Zéland.

Základné štúdium

V závislosti od vašich predchádzajúcich štúdií, môžete byť vyzvaní na absolvovanie  niektorých kurzov, ktoré vám pomôžu uspieť pri následnom študijnom programe. The Certificate in Foundation Studies programme vám  umožní splniť akademické a jazykové požiadavky pre väčšinu z našich študijných programov. Budete tak rozvíjať svoju angličtinu a zároveň študijné zručnosti. Zároveň získate úvodné znalosti vo zvolenom akademickom odbore.

Vysokoškolské kvalifikácie/Undergraduate Qualifications

Všeobecné bakalárske programy sú flexibilnými trojročnými stupňami. Umožňujú študovať rad predmetov, pričom sa študent počas štúdia špecializuje na svoje hlavné odbory. Špecializované bakalárske programy trvajú tri alebo štyri roky. Predstavujú prípravu na  štúdium konkrétnej oblasti.

Vysokoškolská kvalifikácia

Absolvovanie odborov/g raduate diplomas predstavujú príležitosť získať podstatné znalosti v určitom predmete v relatívne krátkom čase. Môžu predstavovať spôsob, ako splniť predpoklady pre ďalšie postgraduálne štúdium, pre rozvoj svojich záujmov a pre posilnenie svojich vyhliadok na zamestnanie.

Postgraduálne kvalifikácie

Magisterské/master a postgraduálne programy sú založené na výskume. Štúdium trvá jeden až dva roky. Titul doktora filozofie (PhD.) si vyžaduje full-time štúdium trvajúce tri roky.

Kontaktný formulár

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Napíšte nám!