Otago Polytechnic

Otago Polytechnic (OP) poskytuje vynikajúce študijné skúsenosti pre široké spektrum študentov, národnej i medzinárodnej úrovne. Je tiež základným kameňom hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja regiónu Otago. Otago Polytechnic poskytuje programy prostredníctvom svojich vzdelávacích centier v Dunedin, Mosgiel, Cromwell, Alexandra, Queenstown a Wanaka.

Štúdium na OP pripravuje študentov na úspešné kariéry a uplatnenie v rôznych priemyselných odvetviach. Naše vzdelávacie programy sú navrhnuté tak, aby schodisko študentov prostredníctvom progresívnych úrovňou vzdelávania. Prípravné programy sú základom všetkých kvalifikačných oblastí. Preklenovacie programy sú dostupné pre uľahčenie prístupu ku konkrétnym kvalifikáciou. Pokročilé možnosti vzdelávania sú ponúkané prostredníctvom postgraduálneho štúdia, certifikátov a diplomov/ graduate certificates a diplomas.

Vzdelávanie poskytuje OP pre študentov, ktorí sa chcú uplatniť v zdravotníctve, výtvarnom umení, dizajne, veterinárnom ošetrovateľstve a starostlivosti o zvieratá a v informačných technológiách. OP však poskytuje vzdelávanie aj v inovačných programoch v oblasti outdoor vzdelávania, vinárstva, zážitkového cestovného ruchu, stravovaní a stavebníctve.
Intelektuálny potenciál zamestnancov, študentov a absolventov OP umožňuje tvorivo spolupracovať v mnohých priemyselných odvetviach v rozvoji inkubátorov, inovatívneho dizajnu výrobkov a aplikovanom výskume. Práve vďaka dobým výsledkom v aplikovanom výskume si Otago Polytechnik získalo prestížne meno, ktoré stojí na spojení výskumu a potrieb priemyslu a obchodu. Vďaka dobre rozvinutej výskumnej infraštruktúre prináša OP významný potenciál pre regionálny, sociálny a ekonomický rozvoj.

Program, služby a podpora, ktoré sú ponúkané študentom odlišuje OP od ostatných poskytovateľov terciárneho vzdelávania. Osobný prístup je zásadný pre kvalitné študijné výsledky programov a kurzov, či hovoríme o prezenčnej intenzívnej forme štúdia, part-time štúdiu alebo on-line.

OP tak ako iné vzdelávacie inštitúcie v krajine spolupracujú s podnikmi zastupujúcimi priemysel. Úzko spolupracujú aj s inými poskytovateľmi vysokých a stredných škôl či vzdelávacími inštitúciami s cieľom uľahčiť prístup k programom, a to buď prostredníctvom harmonizácie študijných programov alebo zariadenia prenosu kreditov.

Na Otago Polytechnic môžete študovať:

  • zdravie a spoločnosť (zdravie, ošetrovateľstvo, pôrodníctvo, terapeut, sociálne služby, spa terapeut, terapeutická masáž …)  1-3 roky, 19.000 – 26.000 NZ$/rok, IELTS 5,5-7, level 4-7
  • obchodná kariéra (biznis administrácia, účtovníctvo, marketing, podnikanie, riadenie ľudských zdrojov, aplikované riadenie, aplikovaní manažment, cestovná ruch…) 1-3 roky, 17,400 – 18.500 NZ$/rok, IELTS 5,5-6, level 3-7
  • stravovanie (varenie, reštaurácia, bar víno; riadenie pohostinstva, kuchár, kulinárske umenie; potraviny nápoje, vedenie hotela…) 1-3 roky, 18.000 – 19.450 NZ$, IELTS 6, level 3-7
  • technické odbory (kamenárstvo, stavebný manažment, strojárstvo, elektrikárstvo, architektonické štúdium …) 1-3 roky, 19.000 – 19.450 NZ$, IELTS 5,5-6, level 4-7
  • šport a dobrodružstvo (aplikovaný šport a vedenie cvičenia, osobný tréning, wellness, bezpečnosť zimných športov, outdoor vedenie, štúdium lavín …) 18 týždňov – 2roky, 19.000 – 19.450 NZ$, IELTS 5,5-6, level 5-7
  • kreatívne (kreatívne štúdiá, keramické umenie, výtvarné umenie, vizuálne umenie, štúdium módy, dizajn produktu, interiérový dizajn, dizajn podniku, informačné technológie, IT servis a podpora) 0,5-3 roky, 10.000 – 22.500 NZ$, IELTS 5,5-6,5, level 4-9
  • sociálne vedy (riadenie v športe, záhradníctvo; vinárstvo, terénne úpravy, záhradníctvo, produkcia ovocia; vinárstvo, záhradníctvo, veterinárne ošetrovateľstvo…) 9 mesiacov -2 roky, 18.500 – 19.500 NZ$, IELTS 5,5, level 4-5

Jednotlivé odbory môžete študovať na rôznych úrovniach, ktoré končia certifikátom, diplomom alebo bakalárskym diplomom.


Course Name level IELTS Fee / Year Duration
Health and Community Careers
Certificate in Health 4 5.5 NZ$ 19,000 1 year
Bachelor of Nursing 7 6.5 NZ$ 20,450 3 years
Bachelor of Midwifery 7 6.5 NZ$ 26,000 3 years
Bachelor of Occupational 7 7 NZ$ 20,450 3 years
Therapy
Certificate in Human 4 6 NZ$ 19,450 1 year
Services
Diploma in Social 6 6.5 NZ$ 19,450 2 years
Services
Bachelor of Social 7 6.5 NZ$ 19,450 3 years
Services
Certificate in Stress 5 6 NZ$ 19,450 1 year
Management and Spa
Therapies
Diploma in Advanced 6 6 NZ$ 19,450 2 years
Therapeutic Massage
Business Careers
National Certificate in Business Administration 3 5.5 NZ$ 17,400 1 year
Diploma in Accounting 5 6 NZ$ 18,500 1 year
Diploma in Marketing 5 6 NZ$ 18,500 1 year
Diploma in Business 5 6 NZ$ 18,500 1 year
Diploma in Human 5 6 NZ$ 18,500 1 year
Resource Management
New Zealand Diploma 6 6 NZ$ 18,500 2 years
in Business
Applied Management 7 6 NZ$ 18,500 1 year
Graduate Diploma
Bachelor of Applied 7 6 NZ$ 18,500 3 years
Management (Major)
Certificate in Applied 3 6 NZ$ 18,500 1 year
Travel and Tourism
Diploma in Applied 5 6 NZ$ 18,500 2 years
Travel and Tourism
Hospitality Careers
Certificate in Cookery 3 6 NZ$ 19,000 1 year
Certificate in Prossional 4 6 NZ$ 19,000 1 year
Restaurant, Bar and Wine
National Diploma in 5 6 NZ$ 19,450 2 years
Hospitality Management
Diploma in Professional 5 6 NZ$ 19,000 1 year
Cookery
Diploma in Culinary Arts 5 6 TBA 1 year
Bachelor of Applied 7 6 NZ$ 18,000 3 years
Management Specialities:
Food and Beverage
Management, Hotel management
Graduate Diplomas 7 6 NZ$ 18,500 1 year
Specialties: Food and
Beverage Management,
Hotel management
Trade and Technical Careers
Certificate in Stonemasonry 4 5.5 NZ$ 19,000 1 year
National Diploma in 6 6 NZ$ 19,450 2 years
Construction Management
National Diploma in 6 6 NZ$ 19,450 2 years
Quantity Surveying
New Zealand Diploma 6 6 NZ$ TBA 2 years
in Engineering
Bachelor of Engineering 7 6 NZ$ 19,450 3 years
Technology (Specialty)
Specialties: Mechanical
Englneering, Civil Engineering
Diploma in Architectural 6 6 NZ$ 19,450 3 years
Draughting
Certificate in Electrical 4 6 NZ$ 19,450 1 year
Technology
Sport and Adventure Careers
Diploma in Applied Sport 5 6 NZ$ 19,450 2 years
and Exercise Leadership
(Sporting Performance)
Diploma in Applied Sport 5 6 NZ$ 19,450 2 years
and Exercise Leadership
(Sport Management and Coaching)
Diploma in Applied Sport 5 6 NZ$ 19,450 2 years
and Exercise Leadership
(Personal Training and Exercise Prescription
Bachelor of Applied Science 7 6 NZ$ 19,450 3 years
(Physical Activity or Health and Welness)
Certificate in Avalanche Safety and Snowsport Instructing (Ski) or (Snowboard) 5.5 NZ$ 19,450 20 weeks
Certificate in SnowsportInstructing (Ski) or (Snowboard) 5.5 NZ$ 19,450 18 weeks
Diploma in Outdoor Leadership and management 5 6 NZ$ 19,450 2 years
Diploma in Avalanche 6 NZ$ 19,000 varies
Studies
Creative Careers
Certificate in Creative 4 6 NZ$ 19,450 1 year
Studies
Diploma in Ceramic 6+7 5.5 NZ$ 21.500 2/4 years
Arts
Diploma in Art 6 6 NZ$ 21.500 2 years
Bachelor of Visual Arts 7 6 NZ$ 22.000 3 years
Bachelor of Visual Arts with honours 8 6.5 NZ$ 22.000 1 year
Graduate Diploma in 7 6 NZ$ 22.000 1 year
Visual Arts
Postgraduate Certificate 8 6.5 TBA 6 months
in Visual Arts
Postgraduate Diploma 8 6.5 NZ$ 22,500 1 year
in Visual Arts
Master of Visual Arts 9 6.5 NZ$ 22,500 2 years
Master of Fine Arts 9 6.5 NZ$ 22,500 2 years
Certificate in Fashion 4 6 NZ$ 10,000 6 months
Studies
Bachelor of Design (Fashion) 7 6 NZ$ 20,450 3 years
Bachelor of Design (Product) 7 6 NZ$ 20,450 3 years
Bachelor of Design (Communication) 7 6 NZ$ 20,450 3 years
Bachelor of Design 7 6 NZ$ 20,450 3 years
(Interiors)
Graduate Diploma in 7 6 NZ$ 20,450 1 year
Design (Specialty)
Master of Design 9 6 NZ$ 22,500 2 years
Enterprise
Certificate in Information 4 5.5 NZ$ 10,000 6 months
Technology
Certificate in IT Service 4 5.5 NZ$ 19,450 1 year
and Support
Bachelor of Information 7 6.0 NZ$ 20,000 3 years
Technology
Graduate Certificate 7 6.0 NZ$ 10,250 6 months
in Information Technology
Graduate Diploma in Information Technology 7 6.0 NZ$ 10,000 1 year
Life Sciences Careers
National Certificate in Sport 4 5.5 NZ$ 19,500 2 years
Turf Management
ational Certificate in 4 5.5 NZ$ 19,000 1 year
Horticulture –
National Certificate in 4 5.5 NZ$ 19,000 1 year
Horticulture (Viticulture,
Landscaping, General Horticulture
of Fruit Production))
National Certificate in 4 5.5 NZ$ 19,000 9 months
Horticulture (Àdvanced:
Amenity Horticulture or Landscape)
National Certificate in 4 5.5 NZ$ 19,000 9 months
Horticulture (Àdvanced: Fruit
Production or Viticulture)
Diploma in Horticulture 5 5.5 NZ$ 19,000 1 year
Diploma in Viticulture 5 5.5 NZ$ 19,000 1 year
National Certificate in 4 5.5 NZ$ 18,500 1 year
Veterinary Nursing

Kontaktný formulár

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Napíšte nám!