Aoraki Polytechnic

Aoraki Polytechnic ponúka kvalitné vzdelávanie a odbornú prípravu, ktorá sa odráža vo v pracovných výsledkov absolventov. Programy ponúkané prostredníctvom Aoraki Polytechnic, sú profesijne orientované a boli vyvinuté v spolupráci s priemyslom.

Budúcnosť je vaše vzdelanie, a to je vašou cestou k úspechu.

Aoraki Polytechnic je univerzitou zriadenou vládou Nového Zélandu a patrí k inštitúciám terciárneho vzdelávania s dlhou históriou poskytovania terciárneho vzdelávania na východnom pobreží Južného ostrova Nového Zélandu.

Univerzita si kladie za cieľ poskytnúť študentom štúdium a skúsenosti na medzinárodnej úrovni. 

Aoraki polytechnic poskytuje programy v rozmedzí úrovní 1 až 6. Po ich absolvovaní môže absolvent pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu či sa zamestnať.
Anglické jazykové triedy, konverzačné skupiny, skúsení lektori, malé triedy a rastúce prostredie zabezpečuje úspešné absolvovanie štúdia.

Pre zahraničných študentov poskytuje podporu špecializovaný tím, ktorý im pomáha so začleňovaním sa do života  štúdia na Novom Zélande. Je pre nich oporou v otázkach ubytovania, poistenia. Orientuje sa na nových študentov a poskytuje podporu počas celého štúdia.

Aoraki polytechnic stelesňuje kombináciu života v malom meste, kde sa ľudia pozdravia s úsmevom  a dobrodružstva, ktoré sa skrýva v okolitých lyžiarskych strediskách a aktívnom životnom štýle.

Programy, ktoré môžete na Aoraki Polytechnic študovať:

Umenie a dizajn

 • Diploma in Arts and Media (Level 6)
 • Certificate in Arts and Media (Level 4)
 • Diploma in Painting (Level 6)

Biznis a turizmus

 • New Zealand Diploma in Business (Level 6)
 • Diploma in Applied Business (Level 5)
 • Certificate in International Tourism (Level 4)
 • Certificate in Professional Office Management (Level 3)

Anglický jazyk

 • English as a Second Language (Intensive English)

Zdravie a výchova

 • Diploma in Social Services (Level 5)
 • Certificate in Health Studies (Level 4)
 • Certificate in Early Childhood Studies (Level 3)
 • National Certificate in Early Childhood Education and Care (Level 5)
 • National Certificate in Science

Stravovanie

 • Diploma in Professional Cookery (Level 5)
 • Certificate in Cookery (Level 3)
 • Certificate in Patisserie (Level 4)
 • National Certificate in Baking (Level 2)
 • Certificate in Professional Restaurant, Wine and Bar Service (Level 4)
 • National Diploma in Hospitality (Operational Management) (Level 5)
 • Certificate in Café and Barista Skills (Level 2)

Informačné technológie

 • Diploma in Information and Communications Technology (Level 6)
 • Certificate in Information and Communications Technology (Level 4)
 • Diploma in Information Systems Development (Level 5)

Outdoor výchova a šport.

 • Diploma in Outdoor Education (Level 6)
 • Diploma in Outdoor Instruction and Management (Level 5)
 • Certificate in Outdoor Recreation (Level 4)
 • Diploma in Sport and Fitness (Level 5)

Kontaktný formulár

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Napíšte nám!