Unitec Institute of Technology

Či už ste absolventom, ktorý sa pripravuje na svoje prvé zamestnanie, alebo človek, ktorý sa chce vrátiť do zamestnania, vysokoškolské kvalifikácie z Unitec predstavujú obrovský majetok. Pre zamestnávateľa predstavuje vaše vzdelanie viac ako akademické vzdelanie – stelesňuje tiež skúsenosti nadobudnuté v reálnom svete.

UTT predstavuje učenie prostredníctvom práce a skúseností, pričom v praxi môže študent výrazne aplikovať teóriu zo školských lavíc a získať lepšiu predstavu o riešení skutočných situácií. A pretože reálny svet sa mení z minúty na minútu, cieľom programov UTT je pripraviť myslenie študentov na dopredu očakávané aj neočakávané udalosti a formovať prístup, ktorý bude  inovatívny a inšpirujúci. To je dôvod, prečo viac ako 23.000 študentov z viac ako 80 krajín sveta si vyberá štúdium na Unitec.

Unitec stavia teda na inovácii a podnikaní. Unitec vzdelávanie prebieha v štyroch areáloch, ktoré sú enormne obohatené o rozmanitosti etnicity, kultúry, osobnosti a ašpirácií medzi študentmi a zamestnancami. Je to tiež skvelé prostredie pre učenie.

Areál Mt. Albert je jedným z najzelenších miest v Aucklande (ako fyzicky, tak filozoficky) – v skutočnosti sa nachádza iba 10 minút od centrálnej obchodnej štvrti najväčšieho mesta Nového Zélandu. V blízkosti je aj kampus Waitakere, Henderson, v ktorej je založená silná West Auckland komunita. Nedávno bol rozšírený areál o nové state-of-art centrum učenia a knižnicu. Mnohé zo zariadení UTT sú využívané aj mestskými obyvateľmi Waitakere. Areál North Shore poskytuje obyvateľom prístup k odbornému vzdelávaniu na svetovej úrovni. Školský areál Newmarket je najmenší a najmladší areál, ktorý sa nachádza v pomerne živej nákupnej oblasti.

Čo možno študovať prostredníctvom UTT?  

 • účtovníctvo a financie (podnikanie, financie, biznis…) 0,5-3 roky, 8.250 – 20.000 NZ$/rok, IELTS 5,5-6
 • architektúra 18 mesiacov -3 roky, 18.000 – 21.000 NZ$/rok, IELTS 6- 6,5
 • stavebné technológie (aplikovaná technológia- budovy, práca s drevom, nábytok a stolárstvo, staviteľstvo) 17 týždňov -3 roky, 9.000 – 18.000 NZ$/rok, IELTS 5-6
 • inžinierske siete (technológia, zameriavanie) 2-3 roky, 18.000 NZ$/rok, IELTS 6
 • komunikačné štúdiá (event manažment, mediálne štúdiá, mediálne umenie, komunikácia, medzinárodná komunikácia) 0,5-3 roky, 18.500 – 20.000 NZ$/rok, IELTS 6,5
 • výpočtová technika a informačné technológie (počítačové systémy, správa biznis systémov, technológia, počítačové systémy a inžinierstvo, podpora informačných technológií, počítače …) 0,5-3 roky, 8.500 – 21.000 NZ$/rok, IELTS 5,5-6,5
 • stavba (stavebníctvo, architektonické technológie, stavebný dozor, stavebný manažment…) 2 roky, 18.000 – 18.500 NZ$/rok, IELTS 6
 • dizajn a výtvarné umenie (dizajn a vizuál, grafický dizajn a animácie, interiérový dizajn, fotografie- umenie a médiá, dizajn nábytku a produktu, výtvarné umenie …) 0,5 -3 roky, 17.000 – 21.000 NZ$/rok, IELTS 5,5-6,5
 • elektrotechnika (aplikovaná technológia – elektrotechnika, audio-vizuálne techniky. elektrické inžinierstvo …) 1-3 roky, 18.000 NZ$/rok, IELTS 5,5-6
 • záhradná a krajinná architektúra (krajinná architektúra. dizajn krajiny) 1,5-4 roky, 18.000 – 21.000 NZ$/rok, IELTS 6- 6,5
 • manažment a marketing (riadenie podnikania, marketing podnikania, manažment, biznis, obchodný manažment, manažment podnikania, predajca nehnuteľností …) 12 týždňov-3 roky, 3.139 – 19.500 NZ$/rok, IELTS 6- 6,5
 • lekársky image (zdravotnícka veda, technológia lekárskeho žiarenia, vzdelanie a dohľad, mamografia) 1-3 roky, 10.000 – 20.000 NZ$/rok, IELTS 6,5
 • prírodné vedy (aplikované veda, manažment biodiverzity, klinická starostlivosť o zvieratá, správanie psov, …) 1-3 roky, 17.000 – 18.000 NZ$/rok, IELTS 6
 • ošetrovateľstvo a osteopatia (ošetrovateľstvo, osteopatia, biológia človeka, zdravotníctvo) 1-3 roky, 18.000 – 21.000 NZ$/rok, IELTS 6,5
 • múzické umenie a screen art (divadlo, tanec, réžia, umenie, hudba, technológia, kreatívna prax …) 1-3 roky, 16.800 – 18.000 NZ$/rok, IELTS 5- 6,5
 • sociálna prax (poradenstvo, sociálna práca, spoločenstvo…) 0,5-3 roky, 8.500 – 20.000 NZ$/rok, IELTS 5,5 – 6,5
 • šport (koučovanie, riadenie, telesná výchova, fitness vzdelávanie) 0,5-3 roky, 18.000 NZ$/rok, IELTS 6
 • cestovný ruch 1 rok, 18.000 NZ$/rok, IELTS 6
 • dopravná technika (automobilová technológia a inžinierstvo, strojárstvo, aplikovaná technológia, stavba lodí, inžinierske systémy, zváranie a výroba) 1-3 roky, 18.000 NZ$/rok, IELTS 5,5 – 6)
Course Name IELTS Fee Per  Duration
req. Year
Accounting & Finance
Bachelor of Business 6 NZ$ 16,500 3 years
(Accountancy)
Bachelor of Business 6 NZ$ 16,500 3 years
(Finance)
Certificate in Business 5.5 NZ$   8,250 ½ year
(Introduction)
Diploma in Professional 6 NZ$ 17,000 1 year
Accountancy
New Zealand Diploma in 6 NZ$ 20,000 2 years
Business – Accounting
Architecture
Bachelor of Architectural 6 NZ$ 18,000 3 years
Studies
Master of Architecture 6.5 NZ$ 18,500 2 years
(Professional)
Master of Architecture 6.5 NZ$ 21,000 18 months
Building Technology
Bachelor of Applied 6 NZ$ 18,000 3 years
Technology – Building
Certificate in Applied 5.5 NZ$ 18,000 1 year
Technology (Carpentry)
Certificate in Applied 5.5 NZ$ 18,000 1 year
Technology (Furniture
and Cabinet making)
Certificate in Multi skills 5.0 NZ$   9,000 17 wks
Building Construction
Civil Engineering
Bachelor of Engineering 6 NZ$ 18,000 3 years
Technology (Civil)
National Diploma in 6 NZ$ 18,000 2 years
Surveying
New Zealand Diploma in 6 NZ$ 18,000 2 years
Engineering (Civil)
Communication Studies
Bachelor of Communication 6.5 NZ$ 18,500 3 years
(Event Management)
Bachelor of Communication 6.5 NZ$ 18,500 3 years
(International Communication)
Bachelor of Communication 6.5 NZ$ 18,500 3 years
(Media Studies)
Bachelor of Communication 6.5 NZ$ 18,500 3 years
(Public Relations)
Certificate in Communication 5.5 NZ$   9,250 ½ year
and Media Arts
Graduate Diploma in Event 6.5 NZ$ 18,500 1 year
Communication
Master of International 6.5 NZ$ 20,000 2 years
Communication
Postgraduate Diploma in 6.5 NZ$ 20,000 1 year
International Communication
Computing & Information Technology
Bachelor of Computing 6 NZ$ 18,000 3 years
Systems
Certificate in Business 5.5 NZ$   8,500 ½ year
Administration and
Computing
Certificate in Business 6 NZ$   8,500 ½ year
Administration and
Computing
Certificate in Information 6 NZ$   9,000 ½ year
Technology
Diploma in Applied 6 NZ$ 18,000 1 year
Computer Systems
Engineering
Diploma in Information 6 NZ$ 18,000 2 years
Technology Support
Doctor of Computing 6.5 NZ$ 21,000 3 years
Graduate Diploma in 6.5 NZ$ 18,000 1 year
Computing
Master of Computing 6.5 NZ$ 19,500 2 years
Postgraduate Diploma in 6.5 NZ$ 19,500 1 years
Computing
Construction
Bachelor of Construction 6 NZ$ 18,500 2 years
(Construction Economics)
Bachelor of Construction 6 NZ$ 18,500 2 years
(Construction Management)
Bachelor of Construction 6 NZ$ 18,500 2 years
(Property Development)
National Diploma in 6 NZ$ 18,000 2 years
Architectural Technology
National Diploma in 6 NZ$ 18,000 2 years
Construction Management
National Diploma in 6 NZ$ 18,000 2 years
Quantity Surveying
Design & Visual Arts
Bachelor of Design and 6 NZ$ 18,000 3 years
Visual Arts (Contemporary
Craft)
Bachelor of Design and 6 NZ$ 18,000 3 years
Visual Arts (Graphic Design
and Animation)
Bachelor of Design and 6 NZ$ 18,000 3 years
Visual Arts (Interior
Design)
Bachelor of Design and 6 NZ$ 18,000 3 years
Visual Arts (Photography
and Media Arts)
Bachelor of Design and 6 NZ$ 18,000 3 years
Visual Arts (Product and
Furniture Design)
Bachelor of Design and 6 NZ$ 18,000 3 years
Visual Arts (Visual Arts)
Certificate in Design and 5.5 NZ$ 17,000 ½ year
Visual Arts
Diploma in Contemporary 6 NZ$ 17,500 2 years
Craft (Exit Award)
Diploma in Contemporary 6 NZ$ 17,000 2 years
Photography (Exit Award)
Diploma in Graphic Design 6 NZ$ 18,000 2 years
and Animation (Exit Award)
Diploma in Interior Design 6 NZ$ 21,000 2 years
Studies (Exit Award)
Diploma in Product Design 6 NZ$ 18,000 2 years
Studies (Exit Award)
Diploma in Visual Arts 6 NZ$ 19,500 2 years
(Exit Award)
Master of Design 6.5 NZ$ 21,000 1 ½ year
Electrotechnology
Bachelor of Applied 6 NZ$ 18,000 3 years
Technology –
Electrotechnology
Certificate in Applied 5.5 NZ$ 18,000 1 year
Technology (Audio-Visual
Technician)
Certificate in Applied 5.5 NZ$ 18,000 1 year
Technology (Electrical
Engineering)
Certificate in Applied 5.5 NZ$ 18,000 1year
Technology (Electronics
Engineering)
Certificate in Electrical 5.5 NZ$ 18,000 1 year
and Electronic Engineering
Landscape Architecture
Bachelor of Landscape 6.5 NZ$ 18,500 4 years
Architecture
Diploma in Landscape 6 NZ$ 18,000 2 years
Design
Master of Landscape 6.5 NZ$ 21,000 1 ½ years
Architecture
Management & Marketing
Bachelor of Business 6 NZ$ 16,500 3 years
(Management)
Bachelor of Business 6 NZ$ 16,500 3 years
(Marketing)
Diploma in Management 6 NZ$ 17,000 1 year
Graduate Diploma in 6.5 NZ$ 16,500 1 year
Business (Human
Resource Management)
Graduate Diploma in 6.5 NZ$ 16,500 1 year
Business (Marketing)
Graduate Diploma in 6.5 NZ$ 16,500 1 year
Business (Operations
Management)
Graduate Diploma in 6.5 NZ$ 16,500 1 year
Business (Sales
Management)
Master of Business 6.5 NZ$ 19,500 2 years
National Certificate in 5.5 NZ$  3,139 12 weeks
Real Estate (Salesperson)
Postgraduate Diploma 6.5 NZ$ 19,500 1 year
in Business
Medical Imaging
Bachelor of Health 6.5 NZ$ 18,000 3 years
Science (Medical Imaging)
Master of Health Science 6.5 NZ$ 20,000 2 years
(Medical Radiation
Technology)
Postgraduate Certificate 6.5 NZ$ 10,000 1 year
in Health Science –
Education and Supervision
Postgraduate Certificate 6.5 NZ$ 10,000 1 year
in Health Science –
Mammography
Natural Sciences
Bachelor of Applied 6 NZ$ 18,000 3 years
Science (Animal
Management and
Welfare)
Bachelor of Applied 6 NZ$ 18,000 3 years
Science (Biodiversity
Management)
Certificate in Animal 6 NZ$ 17,000 1 year
Management (Animal
Clinical Care)
Certificate in Animal 6 NZ$ 17,000 1 year
Management (Canine
Behaviour and Training)
Certificate in Animal 6 NZ$ 17,000 1 year
Management
Diploma in Veterinary 6 NZ$ 18,000 2 years
Nursing
Nursing and Osteopathy
Bachelor of Nursing 6.5 NZ$ 18,500(+ clinical fee) 3 years
Master of Health Science 6.5 NZ$ 18,000 2 years
Bachelor of Applied 6.5 NZ$ 18,000 3 years
Science (Human Biology)
Master of Osteopathy 6.5 NZ$ 21,000 2 years
Performing and Screen Arts
Bachelor of Performing 6 NZ$ 18,000 3 years
and Screen Arts (Acting
for Screen and Theatre)
Bachelor of Performing 6 NZ$ 18,000 3 years
and Screen Arts
(Contemporary Dance)
Bachelor of Performing 6 NZ$ 18,000 3 years
and Screen Arts (Directing
and Wrting)
Bachelor of Performing 6 NZ$ 18,000 3 years
and Screen Arts (Screen
Arts)
Certificate in Music 5.5 NZ$   8,000 16 weeks
(Introduction)
Diploma in Contemporary 6 NZ$ 16,800 2 years
Music
Diploma in Performance 6 NZ$ 17,500 2 years
Technology
Graduate Diploma in 6.5 NZ$ 18,000 1 year
Creative Practice
Social Practice
Bachelor of Social Practice 6 NZ$ 17,000 3 years
(Community Development)
Bachelor of Social Practice 6 NZ$ 17,000 3 years
(Counselling)
Bachelor of Social Practice 6 NZ$ 17,000 3 years
(Social Work)
Certificate in Community 5.5 NZ$  8,500per semester 6 months
Skills
Master of Social Practice 6.5 NZ$ 10,000per semester 2 years
Postgraduate Certificate 6.5 NZ$ 10,000 6 months
in Social Practice
Postgraduate Diploma 6.5 NZ$ 20,000 1 year
in Social Practice
Sport
Bachelor of Sport 6 NZ$ 18,000 3 years
(Coaching)
Bachelor of Sport 6 NZ$ 18,000 3 years
(Management)
Bachelor of Sport 6 NZ$ 18,000 3 years
(Physical Education)
Diploma in Sport and 6 NZ$ 18,000 2 years
Fitness Education
Travel and Tourism
Diploma in Tourism 6 NZ$ 18,000 1 year
Leadership and
Management
Transport Technology
Bachelor of Applied 6 NZ$ 18,000 3 years
Technology –
Automotive Engineering
Certificate in Applied 5.5 NZ$ 18,000 1 year
Technology (Automotive
Engineering)
Certificate in Applied 5.5 NZ$ 18,000 1 year
Technology (Autotronics)
Certificate in Automotive 5.5 NZ$ 18,000 1 year
and Mechanical Engineering
Bachelor of Applied 6 NZ$ 18,000 3 years
Technology – Marine
Certificate in Applied 5.5 NZ$ 18,000 1 year
Technology (Boatbuilding)
Certificate in Applied 5.5 NZ$ 18,000 1 year
Technology (Marine
Engineering Systems)
Certificate in Applied 5.5 NZ$ 18,000 1 year
Technology (Welding
and Fabrication)

Kontaktný formulár

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Napíšte nám!