Univerzity na Novom Zélande

 

Univerzity na Novom Zélande

V posledných rokoch medzinárodná študentská populácia na Novom Zélande prudko rastie. Nový Zéland je vo svete známy ako poskytovateľ medzinárodných kurzov pre študentov. Okrem štúdia ponúka špičkové inštitúcie a progresívny vzdelávací systém spojený s výskumom.

Univerzitný systém na Novom Zélande je tvorený ôsmimi inštitúciami. Tie sa nachádzajú v univerzitných strediskách v mestách aj na vidieku na dvoch ostrovoch Nového Zélandu. Študentom tak poskytujú priestor venovať sa závideniahodným voľno časovým aktivitám, práci, rekreácii a kultúre. Prírodné prostredie Nového Zélandu je predurčené pre výskumnú činnosť ohrozených morských cicavcov či štúdium seizmológie. Univerzitný  život znamená aj stretnutie so 120-timi krajinami na „jednom mieste“. To je počet národností, ktorých zástupcovia na ostrovoch študujú. Všetkých priťahuje vysoká kvalita vzdelávania (3 z 8 univerzít sú umiestnené v The Times Higher list of the top 200 universities, teda v dvestovke najlepších univerzít sveta a 5 univerzít sa objavuje v rebríčku Shanghai Jiao Tong Top 500 univerzít sveta). Priemerné náklady na život a školné v spojení s nádherným prírodným prostredím Nového Zélandu predstavuje jednoznačné lákadlo. Kozmopolitný pocit zo školských areálov umocňuje živá kultúra pôvodných obyvateľov Maorov a vysoký podiel nových obyvateľov Zélandu, polynézskych migrantov z tichomorských ostrovov a nových prisťahovalcov z Európy a Ázie.

Vysoko kvalitné vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelanie na Novom Zélande je postavené historicky na britskom modeli, a teda na výskume. Od všetkých akademických pracovníkov sa očakáva, že budú aktívnymi výskumnými pracovníkmi rovnako ako učitelia. Tento dôraz na výskumno-informačnú výučbu zaisťuje kvalitnú skúsenosť už počas štúdia. Univerzitný reprezentačný zbor, the New Zealand Vice-Chancellors‘ Committee, má zákonodarnú zodpovednosť za schválenie vysokoškolského štúdia a postupov. Tento spôsob zabezpečenia kvality je podporovaný Novozélandským univerzitným akademickým auditom. Tieto systémy zaručujú dlhodobo vysokú úroveň vzdelávania na Novom Zélande.

V posledných rokoch medzinárodná študentská populácia na Novom Zélande prudko rastie. Nový Zéland je vo svete známy ako poskytovateľ medzinárodných kurzov pre študentov. Okrem štúdia ponúka špičkové inštitúcie a progresívny vzdelávací systém.

Ďalšie informácie môžete nájsť aj u konkrétnych poskytovateľoch štúdia:

Univerzity