University of Auckland

Univerzita v Auklande je popredná univerzita patriaca k svetovej špičke. Je zaradená medzi 200 univerzít v rebríčku Times Higher Education World Ranking of Univesities. Ide o najvyššie zaradenú univerzitu v QS World University Rankings a Shanghai Jiao Tong Academic Ranking of World Universities.

University of Aukland je najväčšia spomedzi univerzít na Novom Zélande. Kladie dôraz na kvalitu. Disponuje najväčším počtom kurzov s výučbou a výskumom  prebiehajúcich na ôsmych fakultách.

Univerzita má silné medzinárodné zameranie a je členom New Zealand Universitas 21 a Asociácie univerzít Association of Pacific Rim Universities, čo je medzinárodné konzorcium výskumu pod vedením univerzít. Každoročne sa viac ako 4000 študentov z 93 krajín rozhodne študovať práve na tejto univerzite.

Univerzita sa nachádza v centre mesta Aucklad, ktoré je podľa Mercer Quality of Living Survey na štvrtom mieste z dvesto pätnástich svetových miest, ktoré sa snažia o zlepšenie kvality života.

Auckland je známy nádhernými plážami a zelenajúcimi kríkmi čo predstavuje skvelé miesto na štúdium a prácu. Umiestnenie univerzity do biznis centra NZ prináša študentom spoluprácu s odborníkmi v ich odbore. Napríklad študenti lekárskej fakulty spolupracujú s poprednými odborníkmi z Auckland City Hospital, zatiaľ co právnická fakulta sa nachádza v blízkosti súdov a právnických firiem. Obchodná fakulta (Business School) spolupracuje s poprednými spoločnosťami v Aucklande.

Na University of Aucklad môžete študovať nasledovné odbory:

Univerzita ponúka bakalárske (Bachelors), magisterské (Master) a doktorandské programy (Doctoral) v deviatich školách afakúltách:

 • Umenie (zahŕňa históriu, jazyky, politiku)
 • Business School (zahŕňa účtovníctvo, ekonómiu, informačné systémy, marketing)
 • Národný inštitút pre kreatívne umenie a priemyselné odvetvia (NICAM) (zahŕňa architektúru, tanečné štúdiá, výtvarné umenie, hudba, plánovanie)
 • Učiteľstvo (vzdelávanie detí, základné a stredné učiteľstvo, sociálnu prácu)
 • Strojárstvo (vrátane biomedicínskych, elektronických, elektrických, mechatroniky)
 • Právo
 • Medicínu a zdravotné  vedy (vrátane ošetrovateľstva)
 • Veda (vrátane výpočtovej techniky, ekológie, potravinárstva, športových vied)
 • Teológia

Vysoko selektívne vstupné kritéria sú dôkazom, že University of Auckland udržuje najvyššie štandardy programu a kvalitného vzdelávanie.


Výskum Excellence

Univerzita podporuje prácu 12 ústavov, 36 výskumných centier a 6 výskumných ústavov. The Centres of Research Excellence Fund (CoRE) boli zriadené vládou Nového Zélandu v roku 2001, aby podporili výskum na svetovej úrovni prispievajúci k rozvoju samotného Nového Zélandu. Univerzita je hostiteľ pre štyri zo siedmich centier výskumu Excellence.

 • Centrum pre molekulárnu bio
 • Novozélandský inštitút  matematiky a jaj aplikácií
 • Nga pae o te Maramatanga (Horizonts of Insight) Národný inštitút pre výskum Maorov a ich rozvoj
 • Národné výskumné centrum pre rast a rozvoj.
 • University of Auckland je tiež partnerom v Allana Wilsona Centra pre molekulárnu ekológiu a evolúciu, organizované Massey University.

Výskum

University of Auckland je novozélandským  popredným výskumným ústavom, čo má prínos samozrejme aj pre vás, študentov.

Great learning begins with great teachers. Univerzita má takmer 2000 akademických pracovníkov, vrátane výskumných pracovníkov, vedcov a výtvarníkov zastávajúcich vrchol vo svojej profesii na národnej i medzinárodnej úrovni.

 • Vaše kurzy a program bude zahŕňať najnovšie poznatky a perspektívy súvisiace s vašou disciplínou, vrátane výskumu vykonanom pd záštitou pedagógov.
 • Budete mať možnosť učiť sa v rôznych situáciách súvisiacich s výskumom , ktoré môžu zahŕňať projekty, prípadové štúdie. Na základe problémových štúdií budete môcť navrhovať a vykonávať rôzne experimenty.
 • Budete mať prístup k zdrojom, vynikajúco vybaveným zariadeniam, vrátane najväčšej novozélandskej univerzitnej knižnice a výskumným laboratóriám
 • Budete mať možnosť navštíviť zadarmo výskumné semináre, prednášky a akcie, takže môžete počuť prezentácie o súčasných výskumných projektov našich pracovníkov a postgraduálnych študentov, rovnako ako návštevníkov z Nového Zélandu a zámoria.

 

Kontaktný formulár

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Napíšte nám!