Víza

viza Novy Zeland

Pobyt na Novom Zélande pre obyvateľov mimo ostrovného štátu je možný prostredníctvom víz.

 

Bezvízový styk

Pre občanov SR a ČR je možný aj bezvízový styk, no iba v tom prípade, že pobyt nepresiahne 90 dní. V tomto prípade sa  povolenie na vstup udeľuje  imigračný úradník priamo na Novom Zélande. Aby ste toto povolenie dostali, je potrebné mať:

 • zakúpenú spiatočnú letenku s dátumom do troch mesiacov od príletu na ostrov,
 • doklad o dostatočnom množstve finančných prostriedkov na pobyt na Novom Zélande (1,000 NZ$ na mesiac; cca 615 eur x 3 = 1,845 eur na tri mesiace ),
 • odporúča sa mať aj adresu bydliska kde sa budete zdržovať.

V prípade povolenia na trojmesačný pobyt (návštevnícke víza) návštevník neplatí žiadne poplatky.

Ak budete potrebovať predĺžiť návštevnícke víza, je potrebné navštíviť najbližší imigračný úrad na Novom Zélande. Buďte pripravený na to, že budete musieť znovu predložiť potvrdenie o dostatočnom finančnom krytí vášho vreckového, spiatočnú letenku, plán cesty, potvrdenie o predĺžení štúdia a iné.

 

Working holiday víza

Od roku 2012 majú i občania Slovenska možnosť žiadať o ročné vízum, ktoré umožňuje jeho držiteľom legálne v krajine počas 1 roka pracovať. Žiaľ, počet takýchto víz je veľmi limitovaný. V roku 2013 bola kvóta pre Slovensko 100 žiadostí a bola minutá za 15 minút od svojho otvorenia. Napriek tomu sa môžeme pochváliť vysokou úspešnosťou našich žiadateľov. Viac informácii.

 

Študentské víza

Študentské víza nemusíte riešiť pokiaľ vaše štúdium v súkromnej inštitúcii alebo terciárnej vzdelávacej inštitúcii nepresiahne tri mesiace. Zoznam týchto kurzov nájdene na internetovej stránke NZQA www.nzqa.govt.nz.

Študentské vízum nie je nutné pre štúdium na základnej alebo strednej (primary, intermediate, or secondary) škole, ktoré nepresiahne dĺžku troch mesiacov. Štúdium však musí byť dokončené v rovnakom kalendárnom roku.

Pri štúdiu, ktoré presiahne tri mesiace, je potrebné žiadať študentské vízum. Žiadosť o vízum vám pošleme na novozélandskú ambasádu do Londýna.

Kedy môžem požiadať o študentské vízum?
O študentské vízum môžete požiadať  pred cestou na Nový Zéland aj priamo na pevnine. Študentské vízum udelené mimo územia Nového Zélandu vám umožní cestovať na Nový Zéland. Po príchode vám budú skontrolované doklady, či naozaj spĺňate všetky podmienky pre udelenie vášho víza na povolený vstup a povolenie na štúdium na Novom Zélande.

Pokiaľ sa nachádzate na Novom Zélande, môžete nás osloviť kvôli vybaveniu študentského víza. Študentské víza udelené na pevnine zvyčajne zahŕňajú podmienky umožňujúce viacnásobné cesty, takže môžete cestovať z Nového Zélandu a späť pred skončením platnosti víz.

Podmienky študentského víza
Študentské vízum (poskytnuté buď na pevnine alebo mimo) umožňuje full-time štúdium na Novom Zélande po obmedzenú dobu. Pre poskytnutie študentských víz závisí od rozhodnutia novozélandskej ambasáda v Londýne.

K žiadosti o udelenie víz predkladá študent:

 •  rodný list
 •  doklad o zaplatení kurzu
 • doklad o akceptácii študenta poskytovateľom štúdia
 • doklad o finančnej hotovosti na životné náklady (10.000 NZ$ pre ročný kurz a 1.000 NZ$/ mesiac pre kratšie kurzy) alebo doklad od poskytovateľa vzdelávania o tom, že ubytovanie a ďalšie životné náklady sú zahrnuté v nákladoch na kurz

Vyjadrenie ambasády o schválení alebo neschválení žiadosti o víza trvá približne jeden mesiac, preto je potrebné začať s vybavovaním kurzu a víz v dostatočnom časovom predstihu.

Študentské víza môžu byť študentovi aj odobraté. Medzi hlavné požiadavky ktoré musia študenti spĺňať na ponechanie študentských víz je navštevovať pravidelne kurzy a nepáchať žiadne trestné alebo protiprávne činy. So zrušením študentského víza sú spojené so záznamom v pase študenta a možnými problémami pri budúcom vycestovaní.

Cena

Výška poplatku za študentské vízum závisí od vášho občianstva a od toho, či žiadate o vízum na pevnine Nového Zélandu, alebo z domovskej či inej krajiny. Konkrétnu cenu si môžete vypočítať prostredníctvom kalkulačky priamo na stránke imigračného úradu.

Kalkulátor na výpočet poplatku za víza

Pokiaľ chcete ísť  na Nový Zéland študovať, je potrebné preukázať dostatok finančných prostriedkov. Okrem potvrdenia o finančnej solventnosti, je potrebné sa preukázať lístkom/letenkou na cestu z Nového Zélandu (alebo peňažnými prostriedkami na jeho zakúpenie) a dokladom o zaplatení školného.

 

Pracovné víza

Práca na Novom Zélande prestavuje možnosť nabrať skúsenosť nie len po stránke teoretickej, ale najmä praktickej.  Uchádzanie sa o udelenie pracovných víz na Novom Zélande prostredníctvom našej agentúry je možné iba v prípade, že máte udelené študentské vízum. V prípade, že chcete ísť na Nový Zéland pracovať, naša agentúra vám vybaví všetky potrebné doklady a povolenia iba v tom prípade, že sa rozhodnete popri práci aj študovať nejaký z množstva kurzov, ktoré vzdelávacie inštitúcie na Novom Zélande ponúkajú. Služby našej agentúry sú bezplatné. Sme platení výhradne od vzdelávacích inštitúcií, na ktorých vzdelanie vieme sprostredkovať.

Pracovné víza je možné vybaviť hneď pri podávaní žiadosti o študentské víza, alebo po ich schválení.

Dodatok, zmena podmienok študentských víz, vám umožní pracovať  20 hodín týždenne počas akademického roka a na plný úväzok počas Vianoc a novoročných dovoleniek na konci akademického roka. O pracovné povolenie môžete požiadať bez toho, aby ste mali ponuku práce. Vaše štúdium však musí byť full-time a trvať viac ako 12 mesiacov. Ak študujete ako 12 alebo 13-ročný (posledné dva roky strednej školy), pre prácu musíte mať písomné povolenie od vašich rodičov a aj od vašej školy.

Ako si vybavím zmenu podmienok?

Pre zmenu podmienok (povolenie pre prácu, zmenu kurzu) je potrebné kontaktovať vášho sprostredkovateľa štúdia, ktorý vám ochotne poradí ako pri zmene postupovať.

Ak vás láka ísť pracovať na Nový Zéland počas letných prázdnin, je pre vás vhodný program Working Holiday. Program je určený pre ľudí, ktorí chcú pracovať v oblasti poľnohospodárstva, záhradníctva, vinohradníctva.

Pre vycestovanie je potrebné aby ste mali :

 • platný pas,
 • boli vo veku 18- 30 rokov a nebrali so sebou svoje deti
 • mať kúpený spiatočný lístok, alebo preukázať dostatočné finančné prostriedky na jeho zakúpenie
 • preukázať sa financiami vo výške minimálne 4.200 NZ$ na pokrytie životných nákladov na Novom Zélande
 • spĺňať zdravotné požiadavky na výkon práce
 • mať zabezpečené komplexné zdravotné  poistenie na celú dĺžku pobytu

Kontaktný formulár

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Napíšte nám!