Aukland University of Technology

AUT oceňuje rôznorodosť pohľadov, ktoré medzinárodní študenti prinášajú na univerzitnú pôdu. V súčasnej dobe má univerzita študentov z 85 rôznych krajín. Títo študenti vytvárajú učebné prostredie podporované rozmanitosťou kultúr, ľudí a myšlienok.

Auklad University of Technology patrí medzi jednu z väčšiny súčasných univerzít na Novom Zélande, ktoré sa vyznačujú unikátnym profilom odrážajúcim inovatívne prístupy k výučbe, učeniu a výskumu.

Je to univerzita, ktorej prístup je prispôsobený sociálnej, ekonomickej a technologickej realite formujúce dnešný svet. AUT je medzinárodne uznávaná a globálne konkurencie schopná univerzita, ktorá kladie dôraz na prepojenie výučby a výskumu. Študenti tak nadobudnuté vedomosti môžu  hneď aplikovať v praxi. Absolventi AUT sa stávajú kvalifikovanými odborníkmi.

Fakulty zastrešujúce obchod, dizajn, kreatívne technológie, zdravotné a environmentálne vedy a humanitné odbory. tie poskytujú kompletnú škálu kurzov z predbežného štúdia, až po vysokoškolské postgraduálne štúdium na doktorandskej úrovni. Vzhľadom ku kooperácii zamestnávateľov, odborníkov z praxe s pedagógmi a študentmi, študenti môžu svoje zručnosti a vedomosti spojiť s problémami v reálnych podnikoch. K ponuke pre študentov samozrejme patrí aj zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku.

Auckland sa nachádza na severnom ostrove Nového Zélandu a je to najväčšie a najľudnatejšie mesto, ktoré má vyše 1,3 milióna obyvateľov a tvorí tak 31 percent celej populácie Nového Zélandu. V roku 2010 obsadilo mesto štvrté miesto v zozname miest s najvyššou kvalitou života Mercer Quality of Living Survey. Auckland je niekedy nazývané aj Mesto plachiet podľa mnohých prístavov, v ktorých kotvia plachetnice a jachty.

 

Akademické programy:

Programy sú ponúkané v oblastiach:
1. APLIKOVANÉ HUMANITNÉ VEDY

jazyky čínština, angličtina, japončina; učiteľstvo, sociálne vedy; cestovný ruch a služby.

2. OBCHODNÉ

účtovníctvo, reklama, podniková ekonomika, obchodné právo, dizajn, eBusiness, financie, informačné technológie, medzinárodný obchod, management, cestovný ruch, predaj, personálne a pracovné vzťahy a MBA.

3. DIZAJN  & KREATÍVNE  TECHNOLÓGIE

komunikačné štúdiá (reklamná kreativita, PR, kreatívny priemysel, žurnalistika, digitálne médiá,  rozhlas, televízia), umenie a dizajn (priestorové, produkt, móda, textil pre  módu, grafický dizajn, digitálne design, vizuálne umenia), strojárstvo (elektrické, elektronické, mechanické, siete a komunikácie, počítačové a mobilné systémy, stavebné konanie), výpočtové a matematické vedy, kreatívne technológie.

4. ZDRAVIE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

zdravotné vedy (pedikúra, psychológia, ošetrovateľstvo, fyzioterapia, pôrodná asistencia, zdravotná sestra, orálne zdravie, podpora zdravia, aplikované duševné zdravie, ergoterapia, verejné zdravie), šport a rekreácia, aplikovanej vedy (chémia, matematika, mikrobiológie, akvakultúra, životné prostredie, veda o výžive, ľudská anatómia a fyziológia, lekárske laboratorne vedy).

5. TE ARA POUTAMA (Maorský rozvoj)

Výskum
AUT kladie hlavný dôraz na rozvoj kultúry, ktorej hlavnými charakteristikami je integrácia výskumu a vzdelávania. Študenti majú možnosť učiť sa a pracovať po boku niektorých  z najväčších novátorov a kreatívnych pracovníkov Nového Zélandu. To všetko je doplnené životným štýlom, ľahkým prístupom  k surfovaniu na pláží, lyžovaniu v lyžiarskych oblastiach .

Kontaktný formulár

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Napíšte nám!