Dohoda o pracovnej dovolenke bola podpísaná

Slovensko sa konečne dočkalo, dohoda o takzvanej pracovnej dovolenke, teda working holiday, medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom bola podpísaná, čo pre Slovákov znamená, že môžu ísť konečne na Nový Zéland len pracovať a to konkrétne až na jeden rok.

 

Doteraz čisto pracovné návštevy a pobyty na Novom Zélande neboli možné, čím Slováci strácali oproti okolitým krajinám ako napríklad Českej republike. Pre podrobnejšie informácie citujeme oficiálnu správu Ministerstva zahraničných vecí SR:

Dňa 17. 4. 2012 nadobudla platnosť Zmluva medzi Novým Zélandom a SR o programe pracovnej dovolenky.

Nový Zéland vydá na žiadosť štátneho občana Slovenskej republiky dočasné vízum platné na obdobie dvanástich mesiacov odo dňa dátumu vydania štátnemu občanovi Slovenskej republiky, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:

 • hlavným cieľom pobytu je dovolenka na Novom Zélande spojená so zamestnaním a štúdiom, ktoré je skôr príležitostným, ako hlavným cieľom pobytu;
 • je vo veku od 18 do 35 rokov, vrátane, v čase podania žiadosti;
 • nie je sprevádzaný závislými osobami;
 • je držiteľom platného pasu Slovenskej republiky;
 • má lístok platný na odchod z Nového Zélandu, alebo finančné prostriedky postačujúce na jeho zakúpenie;
 • má dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie svojho pobytu na Novom Zélande podľa rozhodnutia príslušných orgánov;
 • zaplatí príslušný poplatok za žiadosť o dočasné vízum;
 • má komplexné zdravotné poistenie platné na obdobie celého svojho pobytu na Novom Zélande;
 • spĺňa zdravotné a morálne požiadavky predpísané Novým Zélandom, a
 • nezúčastnil sa programu predtým.

Nový Zéland neumožní štátnym občanom Slovenskej republiky, ktorí vstúpili na Nový Zéland na základe programu vykonávať dlhodobé zamestnanie ani zapojiť sa do pracovného pomeru u jedného zamestnávateľa na obdobie presahujúce šesť (6) mesiacov počas ich pobytu na Novom Zélande.

Nový Zéland umožní štátnym občanom Slovenskej republiky, ktorí vstúpili na Nový Zéland na základe programu zapísať sa do vzdelávacích alebo študijných kurzov nepresahujúcich trvanie kurzu šesť (6) mesiacov počas ich pobytu na Novom Zélande.

Viac informácií a elektronická žiadosť je k dispozícii na web stránke www.immigration.govt.nz

Slovenská republika vydá prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky na žiadosť
štátneho občana Nového Zélandu národné vízum platné na obdobie dvanástich (12) mesiacov odo dňa dátumu vydania, štátnemu občanovi Nového Zélandu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:

 • hlavným cieľom pobytu je dovolenka na území Slovenskej republiky spojená so zamestnaním a štúdiom, ktoré je skôr príležitostným, ako hlavným cieľom pobytu;
 • je vo veku od 18 do 35 rokov, vrátane, v čase podania žiadosti;
 • nie je sprevádzaný závislými osobami;
 • je držiteľom platného pasu Nového Zélandu;
 •  má lístok platný na odchod z územia Slovenskej republiky, alebo finančné prostriedky postačujúce na jeho zakúpenie;
 • má dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie životných nákladov na začiatok svojho pobytu na území Slovenskej republiky, podľa rozhodnutia príslušných orgánov;
 • zaplatí príslušný poplatok za žiadosť o národné vízum;
 • má komplexné zdravotné poistenie platné na obdobie celého svojho pobytu na území Slovenskej republiky;
 •  spĺňa podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky, a
 • nezúčastnil sa programu predtým.

Slovenská republika neumožní štátnym občanom Nového Zélandu, ktorí vstúpili na územie Slovenskej republiky na základe programu vykonávať dlhodobé zamestnanie ani zapojiť sa do pracovného pomeru u jedného zamestnávateľa dlhšie ako šesť (6) mesiacov počas ich pobytu na území Slovenskej republiky.
Slovenská republika umožní štátnym občanom Nového Zélandu, ktorí vstúpili na územie Slovenskej republiky na základe programu zapísať sa do vzdelávacích alebo študijných kurzov nepresahujúcich dĺžku šesť (6) mesiacov počas trvania ich pobytu na území Slovenskej republiky.

 


Môžete napísať komentár.

Napísať komentár

Musíte sa prihlásiť pre napísanie komentáru.