Posts Tagged ‘austrália’

Novoročné stretnutie krajanov žijúcich v Austrálii a na Novom Zélande

Aj naši krajania na Novom Zélande a v Austrálii organizujú občas spoločné akcie, toto bola jedna z nich. V sobotu 22. januára 2011 zorganizoval zastupiteľský úrad SR vo svojich priestoroch v Canberre novoročné stretnutie krajanov žijúcich v Austrálii a na Novom Zélande.