Novoročné stretnutie krajanov žijúcich v Austrálii a na Novom Zélande

Aj naši krajania na Novom Zélande a v Austrálii organizujú občas spoločné akcie, toto bola jedna z nich. V sobotu 22. januára 2011 zorganizoval zastupiteľský úrad SR vo svojich priestoroch v Canberre novoročné stretnutie krajanov žijúcich v Austrálii a na Novom Zélande.

 

Podujatie uvítacím príhovorom otvorila veľvyslankyňa Eva Ponomarenková. Program podujatia spestrili svojimi vystúpeniami folklórne súbory Klokanček zo Sydney a Liptár z Melbourne. Na stretnutí sa zúčastnilo vyše 100 hostí – zástupcov nasledujúcich krajanských spolkov: Združenie austrálskych Slovákov v Sydney, Slovenský spolok Ľudovíta Štúra z Melbourne, Slovenský evanjelický zbor Krista Pána z Melbourne, Slovenský klub v Južnej Austrálii z Adelaide, Združenie austrálskych Slovákov vo Victórii. Na podujatí bola prítomná aj nevesta prvého naturalizovaného Austrálčana Jána Janduru pôvodom zo slovenskej dedinky Habovka.

Stretnutie vytvorilo priestor pre neformálne diskusie zástupcov veľvyslanectva s krajanmi, v rámci ktorých im boli poskytnuté bližšie informácie o krajanskej a konzulárnej agende zastupiteľského úradu. Zároveň umožnilo osobný kontakt krajanov z rôznych oblastí Austrálie, vzdialených od seba stovky/tisíce kilometrov.


Môžete napísať komentár.

Napísať komentár

Musíte sa prihlásiť pre napísanie komentáru.