Dezignovaný veľvyslanec Nového Zélandu odovzdal kópie poverovacích listín

Krátka informácia zo stránok Ministerstva zahraničných vecí SR o odovzdaní listín dezignovaného veľvyslanca Nového Zélandu Philipa Wallace Griffiths dňa 14.2.2011 do rúk našich diplomatických orgánov:

 

 

Dezignovaný veľvyslanec Nového Zélandu v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Philip Wallace Griffiths odovzdal 14. februára 2011 do rúk riaditeľky Diplomatického protokolu Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Ingrid Horvay kópie poverovacích listín Slovenská republika víta rozhodnutie vlády Nového Zélandu otvoriť Zastupiteľský úrad v Rakúskej republike a presunúť priakreditáciu z Berlína do bližšie situovanej Viedne. Aj napriek značnej geografickej vzdialenosti sú bilaterálne vzťahy s Novým Zélandom na veľmi dobrej úrovni. Nový Zéland považujeme za významnú krajinu v tichomorskej oblasti s dôležitým postavením v medzinárodných zoskupeniach a tiež partnera, s ktorým zdieľame rovnaké hodnoty. V najbližšej budúcnosti bude medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom podpísaná Dohoda o programe pracovných prázdnin (Working Holiday Scheme), ktorá umožní mladým ľuďom z oboch krajín absolvovať dočasné pracovné pobyty na území druhej krajiny. Podpis tejto dohody je významným krokom vpred vo vzájomných vzťahoch medzi oboma krajinami.

Môžete napísať komentár.

Napísať komentár

Musíte sa prihlásiť pre napísanie komentáru.