Posts Tagged ‘Auckland’

Vysokoškolské tituly z Nového Zélandu platia po celom svete!

Veľmi často dostávame v agentúre otázky ohľadom kvality vysokoškolského vzdelávania na Novom Zélande a taktiež možnosti uplatniť sa po skončení štúdia v inej krajine.    

Auckland – centrum Nového Zélandu

Auckland je mesto sopiek, lávou vytvorených hrebeňov a nádhernej zelene. Zároveň je to najväčšie mesto Nového Zélandu s multikultúrnym obyvateľstvom, kde vedľa seba žije obrovská ázijská komunita spolu s najväčšou polynézskou komunitou.